Vanliga ögonsjukdomar


Vad har ögonsjukdomar som katarakt, gluakom, grön starr eller blefarit för orsak och symptom? Risken att drabbas av dessa ögonsjukdomar ökar i hög ålder. Med regelbundna synundersökningar och fördjupade ögonhälsokontroller går det att i tidigt stadium upptäcka vanliga ögonsjukdomar och remittera till rätt behandling.

Med regelbundna synundersökningar och fördjupade ögonhälsokontroller går det att i tidigt stadium upptäcka vanliga ögonsjukdomar.

En vanlig ögonsjukdom som grön starr kan upptäckas i en ögonhälsoundersökning. Även sjukdomar som grå starr, åldersförändringar i gula fläcken diabetes kan upptäckas i god tid hos din optiker. Vår expert reder ut vilka de vanligaste ögonsjukdomarna är som kan drabba dina ögon och även hur du kan få hjälp och behandling.

Många ögonsjukdomar kan behandlas om de upptäcks i ett tidigt skede.

– Där kan vi komplettera en ofta högt belastad ögonvård och vara första instans för kunder som söker hjälp för sin ögonhälsa tack vare vår höga tillgänglighet och vår fördjupade kompetens, säger Håkan Broman.

Många vanliga ögonsjukdomar och besvär kan du upptäcka i en Ögonhälsoundersökning och få vidare hjälp med av din optiker. Dessa görs på Synsams växande antal ögonhälsocenter i Sverige. Där ges du som kund möjlighet till fördjupade ögonhälsoundersökningar med hjälp av kompetenta optiker med särskilt fördjupade kunskaper inom ögonhälsa.

– Vi rekommenderar alla våra kunder att i 40- till 50-årsåldern att regelbundet genomföra synhälsoundersökningar. På så vis kan din optiker dokumentera och upptäcka förändringar i tid och rekommendera behandlingar som hjälper dig att bibehålla en god ögonhälsa, förklarar Håkan Broman.

Boka ögonhälsoundersökning

 

grå starr 

Grå starr, eller katarakt, är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig och hindrar ljuset från att passera lika lätt till näthinnan. Grå starr blir allt vanligare ju äldre du blir och debuterar oftast i 60 till 70-årsåldern. Om du upplever att du börjar se sämre och suddigt och lätt blir bländad kan det vara tecken på grå starr. För vissa utvecklas grå starr gradvis och långsamt under flera år, för andra går det snabbare.
LÄS MER: Grå starr – katarakt
 

Grön starr

Grön starr, även kallat glaukom orsakas ofta av ett ökat tryck inne i ögat som ger skador på näthinnan. Det finns två typer av grön starr, kronisk och akut. Obehandlad grön starr kan leda till blindhet. Symptomen på grön starr är till en början bortfall i det yttre synfältet, vilket gör att synen kan hinna förvärras väsentligt innan du reagerar på försämringen. Sjukdomen är ofta ärftlig och är du orolig för att du har symptom, eller har nära släktingar med sjukdomen, ska du kontakta din optiker. Vid en undersökning tittar optikern eller läkaren på synnerven, mäter trycket i ögat och mäter synfältet.
LÄS MER: Grön starr – glaukom
 

Gula fläcken – makuladegeneration

Makuladegeneration gör att du får sämre synskärpa och finns i våta och torra åldersförändringar. Torra förändringar är den vanligaste av dem och innebär att syncellerna i gula fläcken bryts ner gradvis och orsakar en långsam försämring av synen. Sämre synskärpa, svårare att känna igen ansikten och bortfall av bokstäver är några symtom.
LÄS MER: Gula fläcken – makuladegeneration
 

blefarit

Blefarit, eller ögonlocksinflammation, drabbar ofta äldre och personer med torr och känslig hud eller personer med olika hudsjukdomar. Ögonlockskanterna blir inflammerade, vilket orsakar obehag för den drabbade och kan leda till klåda. 

Vid blefarit kan de fettproducerande körtlarna i dina ögonlockskanter ha täppts igen, eller i någon grad slutat producera fett. Konsekvensen blir att ögat inte smörjs som det ska, samtidigt som tilltäppta körtlar också skapar en grogrund för bakterier.

Symptom på blefarit

Symtomen är ofta en brännande känsla och ögonen kan upplevas som torra och grusiga, samtidigt som de kan rinna. Ögonen blir också svullna och röda. Blefarit är inte allvarligt men kan leda till andra problem, och till exempel orsaka ögoninflammation, konjunktivit.

Blefarit behandlas i första hand genom noggrann rengöring av ögonkanterna och även smörjning. Hos din optiker och på ditt apotek kan du hitta receptfria hjälpmedel och mjukgörande salvor. Bland annat finns det rengöringsskum som är anpassat för inflammation i ögonlocken och även smidiga wipes (rengöringsservetter) som är lätta att bära med sig.

Se också över ditt användande av smink, och tänk på ögonen om du vistas mycket i dragiga miljöer

diabetesretinopati

Diabetesretinopati – diabetes som riskerar att ge skador på kärlen i ögats näthinna, med synförändringar eller sämre synskärpa som följd. Det gäller oavsett om du har diabetes typ 1 eller typ 2. I näthinnan finns blodkärl som är särskilt känsliga för högt blodsocker. Vid diabetesretinopati kan små blödningar och svullnader uppstå, som i sin tur kan påverka din syn. Har du diabetes bör du därför göra regelbundna kontroller av din ögonbotten. Vid stora förändringar behandlas diabetesretinopati med laser.

Finns diabetes i släkten kan det vara värt att kontrollera detta i en ögonhälsoundersökning. Där görs en fotografering av ögonbotten och den kan upptäcka obehandlad diabetes redan i ett tidigt stadium. 

– Vi upptäcker sådana här förändringar i ögat och kan därmed remittera eller uppmana dig som kund till att uppsöka vårdcentralen, säger Håkan Broman.

  1. SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka ögonhälsoundersökning