Vanliga ögonsjukdomar


Vad har ögonsjukdomar som katarakt, gluakom, grön starr eller blefarit för orsak och symptom? Risken att drabbas av dessa ögonsjukdomar ökar i hög ålder. Med regelbundna synundersökningar och fördjupade ögonhälsokontroller går det att i tidigt stadium upptäcka vanliga ögonsjukdomar och remittera till rätt behandling.

Med regelbundna synundersökningar och fördjupade ögonhälsokontroller går det att i tidigt stadium upptäcka vanliga ögonsjukdomar.

En vanlig ögonsjukdom som grön starr (gluakom) kan upptäckas i en ögonhälsoundersökning. Även sjukdomar som grå starr (katarakt), åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) och även diabetes kan upptäckas i god tid hos din optiker. Är du orolig för att du har symtom? Vår expert reder ut vilka de vanligaste ögonsjukdomarna är som kan drabba dina ögon och även hur du kan få hjälp och behandling.

 

Vad är grå starr? 

• Grå starr – (katarakt) är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig och hindrar ljuset från att passera lika lätt till näthinnan. Grå starr blir allt vanligare ju äldre du blir och debuterar oftast i 60 till 70-årsåldern. Om du upplever att du börjar se sämre och suddigt och lätt blir bländad kan det vara tecken på grå starr. För vissa utvecklas grå starr gradvis och långsamt under flera år, för andra går det snabbare.

– Grå starr kan enkelt upptäckas i en ögonhälsoundersökning av din optiker, som skickar remiss till en ögonläkare om du behöver behandling, förklarar Håkan Broman, optiker på Synsam. 

– Grå starr kan enkelt upptäckas i en särskild undersökning och optikern kan sen skicka remiss till en ögonläkare. 

Grå starr kan botas med operation

Grå starr som är tillräckligt långt gången behandlas med en operation då din lins byts ut mot en konstgjord lins. Det är en vanlig operation förknippad med låg risk och som oftast inte tar mer än en kvart samt att du kan gå hem samma dag. Sjukskrivning är oftast inte aktuell. Några veckor efter operationen har synen stabiliserats, och då bör patienten besöka sin optiker för en synundersökning, då synen ofta förändras efter en operation och den opererade kan behöva ny styrka på sina glasögon.

Efterstarr kan dyka upp efter operation

Har du opererats för grå starr kan du också drabbas av efterstarr, vilket betyder att kapseln som den nya linsen sitter i har blivit grumlig. Det åtgärdas snabbt och smärtfritt med en enkel laserbehandling. Du kan inte få tillbaka grå starr om du en gång opererats.

Kan jag köra bil om jag har grå starr?

– Ja, om du fortfarande uppfyller kraven synkraven för körkort, säger Håkan Broman, klinisk expert på Synsam.

 

Vad är grön starr? 

• Grön starr – (glaukom) orsakas ofta av ett ökat tryck inne i ögat som ger skador på näthinnan. Det finns två typer av grön starr, kronisk och akut. Obehandlad grön starr kan leda till blindhet. Symptomen på grön starr är till en början bortfall i det yttre synfältet, vilket gör att synen kan hinna förvärras väsentligt innan du reagerar på försämringen. Sjukdomen är ofta ärftlig och är du orolig för att du har symptom, eller har nära släktingar med sjukdomen, ska du kontakta din optiker. Vid en undersökning tittar optikern eller läkaren på synnerven, mäter trycket i ögat och mäter synfältet.

– Det är viktigt att man tittar på alla tre parametrar, då du kan ha sjukdomen även fast du inte har förhöjt tryck i ögat, och du kan ha högt tryck utan att ha glaukom, säger Håkan Broman.

Grön starr kan inte opereras

Behandling av grön starr kan förhindra en försämring av synen, men de skador som redan uppkommit på ögat går inte att läka. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera sin ögonhälsa.

 

Vad är makuladegeneration? 

• Makuladegeneration - (åldersförändringar i gula fläcken)gör att du får sämre synskärpa och finns i två stadier – våta och torra åldersförändringar.

Torra förändringar är den vanligaste av dem och innebär att syncellerna i gula fläcken bryts ner gradvis och orsakar en långsam försämring av synen. Sämre synskärpa, svårare att känna igen ansikten och bortfall av bokstäver är några symtom.

Ögonbottenfotografering kan se makuladegeneration

Både torra och våta åldersförändringar på gula fläcken kan upptäckas med hjälp av bland annat ögonbottenfotografering hos din optiker eller hos ögonläkare. I det torra stadiet finns ingen behandling, men försämringen kan enligt många studier bromsas med hjälp av kosttillskott. Ögonbottenfotografering ingår som en del av Synsams Ögonhälsoundersökning. 

– Till våra kunder erbjuder vi Optivital, ett svenskt kosttillskott för ögonen med antioxidantiska vitaminer och mineraler och som är utvecklat för att motverka åldersförändringar och bibehålla normal synförmåga, säger Håkan Broman.

–  Kosttillskott kan 

motverka åldersförändringar i gula fläcken. 

Våta åldersförändringar på gula fläcken är mer ovanligt, men är samtidigt ett behandlingsbart stadium. Med hjälp av mediciner kan utvecklingen bromsas. Det vanligaste symtomet för våra åldersförändringar är att du börjar ”se krokigt”. Till skillnad från de torra förändringarna kan också synen snabbt bli sämre.

– Om du drabbas av torra åldersförändringar kan regelbundna ögonhälsoundersökningar hålla sjukdomsförloppet under uppsikt. Du får med dig ett så kallat Amslerkort hem, som du regelbundet tittar på och kontaktar oss så fort du upplever att rutorna på kortet blir osymmetriska och strecken krokiga. Det kan betyda att åldersförändringarna gått in ett vått, behandlingsbart stadium, säger Håkan Broman.

 

Vad är blefarit? 

• Blefarit, eller ögonlocksinflammation, drabbar ofta äldre och personer med torr och känslig hud eller personer med olika hudsjukdomar. Ögonlockskanterna blir inflammerade, vilket orsakar obehag för den drabbade och kan leda till klåda. 

Vid blefarit kan de fettproducerande körtlarna i dina ögonlockskanter ha täppts igen, eller i någon grad slutat producera fett. Konsekvensen blir att ögat inte smörjs som det ska, samtidigt som tilltäppta körtlar också skapar en grogrund för bakterier.

Symptom på blefarit

Symtomen är ofta en brännande känsla och ögonen kan upplevas som torra och grusiga, samtidigt som de kan rinna. Ögonen blir också svullna och röda. Blefarit är inte allvarligt men kan leda till andra problem, och till exempel orsaka ögoninflammation, konjunktivit.

Blefarit behandlas i första hand genom noggrann rengöring av ögonkanterna och även smörjning. Hos din optiker och på ditt apotek kan du hitta receptfria hjälpmedel och mjukgörande salvor. Bland annat finns det rengöringsskum som är anpassat för inflammation i ögonlocken och även smidiga wipes (rengöringsservetter) som är lätta att bära med sig.

Se också över ditt användande av smink, och tänk på ögonen om du vistas mycket i dragiga miljöer

 

Vad är diabetesretinopati? 

• Diabetesretinopati – diabetes som riskerar att ge skador på kärlen i ögats näthinna, med synförändringar eller sämre synskärpa som följd. Det gäller oavsett om du har diabetes typ 1 eller typ 2. I näthinnan finns blodkärl som är särskilt känsliga för högt blodsocker. Vid diabetesretinopati kan små blödningar och svullnader uppstå, som i sin tur kan påverka din syn. Har du diabetes bör du därför göra regelbundna kontroller av din ögonbotten. Vid stora förändringar behandlas diabetesretinopati med laser.

Finns diabetes i släkten kan det vara värt att kontrollera detta i en ögonhälsoundersökning. Där görs en fotografering av ögonbotten och den kan upptäcka obehandlad diabetes redan i ett tidigt stadium. 

– Vi upptäcker sådana här förändringar i ögat och kan därmed remittera eller uppmana dig som kund till att uppsöka vårdcentralen, säger Håkan Broman.

 

Kontrollera ögonsjukdomar hos din optiker

Många ögonsjukdomar kan behandlas om de upptäcks i ett tidigt skede.

– Där kan vi komplettera en ofta högt belastad ögonvård och vara första instans för kunder som söker hjälp för sin ögonhälsa tack vare vår höga tillgänglighet och vår fördjupade kompetens, säger Håkan Broman.

Många vanliga ögonsjukdomar och besvär kan du upptäcka i en Ögonhälsoundersökning och få vidare hjälp med av din optiker. Dessa görs på Synsams växande antal ögonhälsocenter i Sverige. Där ges du som kund möjlighet till fördjupade ögonhälsoundersökningar med hjälp av kompetenta optiker med särskilt fördjupade kunskaper inom ögonhälsa.

– Vi rekommenderar alla våra kunder att i 40- till 50-årsåldern att regelbundet genomföra synhälsoundersökningar. På så vis kan din optiker dokumentera och upptäcka förändringar i tid och rekommendera behandlingar som hjälper dig att bibehålla en god ögonhälsa, förklarar Håkan Broman.

Läs mer: 

Vad händer under en Ögonhälsoundersökning?