1. remiss till ögonläkare? Det kan din optiker hjälpa dig med!

Vad är gula fläcken eller makula?  

 

Makuladegeneration, eller åldersförändringar i gula fläcken som det även kallas, är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning för svenskar över 50 år. Makuladegererationen gör att du får sämre synskärpa och finns i två stadier – våta och torra åldersförändringar. Båda förändringarna på kan upptäckas med hjälp av en ögonbottenfotografering.

Torra åldersförändringar 

Torra förändringar är den vanligaste orsaken till makuladegereration och innebär att syncellerna i gula fläcken bryts ner gradvis och orsakar en långsam försämring av synen. Sämre synskärpa, svårare att känna igen ansikten och bortfall av bokstäver är några symtom. Att bokstäverna hoppar eller dansar är ett andra.

Både torra och våta åldersförändringar på gula fläcken kan upptäckas med hjälp av bland annat ögonbottenfotografering hos din optiker eller hos ögonläkare. Ögonbottenfotografering ingår som en del av Synsams Ögonhälsoundersökning.

Boka ögonhälsoundersökning

 

 

–  Kosttillskott kan 

motverka åldersförändringar i gula fläcken. 

Våta ålderförändringar

Våta åldersförändringar på gula fläcken är mer ovanligt, men är samtidigt ett behandlingsbart stadium. Med hjälp av mediciner kan utvecklingen bromsas. Det vanligaste symtomet för våra åldersförändringar är att du börjar "se krokigt". Till skillnad från de torra förändringarna kan också synen snabbt bli sämre.

– Om du drabbas av torra åldersförändringar kan regelbundna ögonhälsoundersökningar hålla sjukdomsförloppet under uppsikt. Du får med dig ett så kallat Amslerkort hem, som du regelbundet tittar på och kontaktar oss så fort du upplever att rutorna på kortet blir osymmetriska och strecken krokiga. Det kan betyda att åldersförändringarna gått in ett vått, behandlingsbart stadium, säger Håkan Broman.

Behandling

I det torra stadiet finns ingen behandling, men försämringen kan enligt många studier bromsas med hjälp av kosttillskott. 

– Till våra kunder erbjuder vi Optivital, ett svenskt kosttillskott för ögonen med antioxidantiska vitaminer och mineraler och som är utvecklat för att motverka åldersförändringar och bibehålla normal synförmåga, säger Håkan Broman.

Obehandlad så kan torr makuladegeneration utvecklas till våt makuladegeneration som är mer allvarlig.

Vanliga frågor om gula fläcken

Kan man bota gula fläcken?

Åldersförändringar i gula fläcken innebär att man får sjukliga förändringar i den gula fläcken på ögats näthinna. Det finns två sorters åldersförändringar i gula fläcken, torra och våta och för det torra stadiet finns ingen behandling. Försämringen kan enligt många studier bromsas med hjälp av kosttillskott. Med hjälp av mediciner kan utvecklingen av våta åldersförändringar också bromsas.

Vad är bra mot gula fläcken?

Vitamin E respektive C samt zink exempel på ämnen som anses ha en positiv inverkan på att bromsa åldersförändringar i gula fläcken. Även lutein och zeaxantin som är naturliga färgämnen som hittas i växter för att skydda mot skadeverkningar från ljus och syre påstås kunna hjälpa mot åldersförändringar på näthinnan.

Finns det medicin mot gula fläcken?

Har du våta åldersförändringar så kan du får behandling med läkemedel i ögat. Läkemedlen bromsar bildandet av blodkärl under gula fläcken och gör att de inte läcker lika mycket vätska. Däremot kan behandlingen inte bota sjukdomen. Du behöver också gå på regelbundna kontroller för att hålla sjukdomsförloppet under uppsikt.

Kan torr gula fläcken bli våt?

Det finns två sorters åldersförändringar, eller makuladegeneration som det också heter, i gula fläcken, torra och våta. Den torra är den vanligaste. Obehandlad kan torr makuladegeneration utvecklas till våt som är mer allvarlig.

 

Håkan Broman
Den här texten är granskad och godkänd av Håkan Broman som är ansvarig för kliniska produkter och tjänster på Synsam Group.


 

  1. Så kan Synsam hjälpa dig

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka ögonhälsoundersökning

     

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.

Läs mer