1. remiss till ögonläkare? Det kan din optiker hjälpa dig med!

Vad är gula fläcken eller makula?  

 

Makuladegeneration eller åldersförändringar i gula fläcken som det även kallas är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning för svenkar över 50 år. Makuladegererationen gör att du får sämre synskärpa och finns i två stadier – våta och torra åldersförändringar.

Torra förändringar är den vanligaste av dem och innebär att syncellerna i gula fläcken bryts ner gradvis och orsakar en långsam försämring av synen. Sämre synskärpa, svårare att känna igen ansikten och bortfall av bokstäver är några symtom. Att bokstävarna hoppar eller dansar är ett andra.

Både torra och våta åldersförändringar på gula fläcken kan upptäckas med hjälp av bland annat ögonbottenfotografering hos din optiker eller hos ögonläkare.

Behandling

I det torra stadiet finns ingen behandling, men försämringen kan enligt många studier bromsas med hjälp av kosttillskott. Ögonbottenfotografering ingår som en del av Synsams Ögonhälsoundersökning. 

– Till våra kunder erbjuder vi Optivital, ett svenskt kosttillskott för ögonen med antioxidantiska vitaminer och mineraler och som är utvecklat för att motverka åldersförändringar och bibehålla normal synförmåga, säger Håkan Broman.

Obehandlad så kan torr makuladegeneration utvecklas till våt makuladegeneration som är mer allvarlig.

–  Kosttillskott kan 

motverka åldersförändringar i gula fläcken. 

Våta ålderförändringar

Våta åldersförändringar på gula fläcken är mer ovanligt, men är samtidigt ett behandlingsbart stadium. Med hjälp av mediciner kan utvecklingen bromsas. Det vanligaste symtomet för våra åldersförändringar är att du börjar "se krokigt". Till skillnad från de torra förändringarna kan också synen snabbt bli sämre.

– Om du drabbas av torra åldersförändringar kan regelbundna ögonhälsoundersökningar hålla sjukdomsförloppet under uppsikt. Du får med dig ett så kallat Amslerkort hem, som du regelbundet tittar på och kontaktar oss så fort du upplever att rutorna på kortet blir osymmetriska och strecken krokiga. Det kan betyda att åldersförändringarna gått in ett vått, behandlingsbart stadium, säger Håkan Broman.

 

Håkan Broman
Den här texten är granskad och godkänd av Håkan Broman som är ansvarig för kliniska produkter och tjänster på Synsam Group.


 

  1. Så kan Synsam hjälpa dig

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka ögonhälsoundersökning

     

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.

Läs mer