fokus på ögonhälsa


Du har förmodligen koll på din synskärpa, men vet du hur dina ögon mår? I en ögonhälsoundersökning undersöks hela ögat och optikern kan upptäcka olika ögonsjukdomar och hjälpa dig som har torra ögon.


Vi blir allt fler i Sverige som blir allt äldre. Under de senaste 50 åren har antalet personer över
45 år ökat från cirka 3 miljoner till 4,5 miljoner – och med åldern ökar risken för
ögonsjukdomar. Grå starr, grön starr och åldersförändringar i gula fläcken är diagnoser som många har hört talas om. En ögonhälsoundersökning kan upptäcka dem i god tid.

– De flesta är vana vid att gå till optikern för en kontroll av synskärpan, men många av våra
optiker erbjuder också ögonhälsoundersökningar, berättar Isabel Helander, legitimerad optiker vid Synsams butik på Dragarbrunnsgatan i Uppsala.

Hon har i ett par års tid utvecklat konceptet med ögonhälsoundersökningar och hennes butik är en av dem som nu i juni fått beteckningen Ögonhälsocenter där specialutbildad personal med hjälp av avancerad teknisk utrusning erbjuder hälsokontroll av ögonen.


– En optikers uppgift är att skilja det sjuka ögat från det friska ögat och hjälpa kunder med
misstänkt ögonsjukdom vidare i vårdkedjan. Optiker spelar numera en allt större roll i
samarbetet med ögonläkarna och vi hjälper till att sålla fram vilka som behöver remiss vidare till ögonläkare och vilka som kan gå kvar hos oss, säger Isabel.

 

Upptäcker de vanligaste ögonsjukdomarna

Ögonhälsoundersökningen kan upptäcka de tre vanligaste ögonsjukdomarna – grå starr, grön starr och åldersförändringar i gula fläcken. Grå starr är en vanlig sjukdom och innebär att linsen blir grumlig. Glaukom, eller grön starr, drabbar synnerven med synfältsbortfall som följd. Ofta spelar ett högt ögontryck roll i denna sjukdom.


– Sjukdomen är inte sällan ärftlig, därför är det extra viktigt att personer som har glaukom i
släkten gör regelbundna ögonhälsoundersökningar, säger Isabel.

Åldersförändringar i gula fläcken eller AMD (Age related macular degeneration) drabbar det centrala seendet.


– Vid undersökningen tittar vi på hela ögat, från ytan via linsen och hela vägen in till
näthinnan. Vi gör en ögonbottenfotografering, mäter trycket och mäter synfältet, berättar
Isabel.

Mycket skärmtid kan ge torra ögon

Vid undersökningen passar optikern även på att prata lite om skärmanvändning. När vi tittar länge på en skärm blinkar vi inte lika mycket som vanligt, vilket lätt resulterar i torra ögon. Torra ögon går att behandla med bland annat ögondroppar, men det är också viktigt att ta pauser från skärmen. Det finns även specialglas som skyddar ögonen från det blå ljuset som skärmarna avger.

– För att ta hand om sina ögon bör man, förutom att lägga undan skärmen med jämna
mellanrum, bära solglasögon i solsken eftersom UV-ljuset påskyndar ögats åldrande. Det är
även bra att avstå från rökning samt äta en varierad kost med mycket grönsaker och frukt,
säger Isabel.

Hon rekommenderar att personer över 40 år gör en ögonhälsoundersökning vartannat eller
vart tredje år, oavsett om man bär glasögon eller inte.
– Ett besök hos ett Ögonhälsocenter handlar inte bara om glasögon utan om hela ögonhälsan. Flera av våra butiker kommer att få beteckningen Ögonhälsocenter, men många gör redan i dag ögonhälsoundersökningar, så kolla på din egen ort, säger Isabel.

 

Ögonhälsoundersökning

Vid vissa ögonsjukdomar kan optikern upptäcka förändringar innan du själv märkt något. Optikern kan också svara på de frågor du har om ögonhälsa.

Detta ingår i en ögonhälsoundersökning:

  • Undersökning av ögats yta och lins.
  • Mätning av trycket i ögat.
  • Ögonbottenfotografering med kontroll av gula fläcken och blodkärlen.
  • Mätning av synfältet.
  • Kontroll av tårarnas kvalitet för vidare behandling av eventuellt torra ögon.
  • Kontroll av ögats motorik, om det exempelvis föreligger en skelning.
  • Kontroll av glasögonstyrkor.

(Pris från 799 kronor.)
 

Välkommen in i följande butiker för en ögonhälsoundersökning: