Populära sökningar
barn i glasögon

Hållbarhet

Synsam tar ansvar för vår gemensamma framtid.

Vi vill bidra till en bättre framtid

Att ta ansvar för folkhälsan inom ramen för optik och ögonhälsa är ett viktigt uppdrag för Synsams hållbarhetsagenda, liksom ansvaret för medarbetarnas vardag på arbetsplatsen, miljön och klimatet. Som en ledande optikerkedja i Norden och en av Europas ledande aktörer inom optikerbranchen har vi ett stort ansvar. 

Läs mer om vår vision

Synsams värdekedja

Höjdpunkter i vårt hållbarhetsarbete 2023

  • Synsams första svenskproducerade kollektion Jämtö lanserades i flera modeller.
  • Secondhand- och Outleterbjudandet har blivit vidgats och blivit tillgängligt i flera av Synsams butiker. 
  • Mer än 55 000 barn har nu fått hjälp med rörelse på lika villkor sen 2019 genom initiativet "Alla ska se".
  • Synsam Sverige vann Årets Optiker i Market Awards där hållbarhetsarbete var ett av kriterierna.

"Behovet av Synsams medicintekniska tjänster och produkter ökar. Vårt viktiga uppdrag för folkhälsan är en väsentlig del inom koncernens sociala uppdrag. Tillsammans med fokus på medarbetarnas hållbara vardag på arbetsplatsen och med våra initiativ för miljön såsom mer cirkularitet, fler hållbara produkter och den påbörjade hemflytten är detta grunden i Synsams breda hållbarhetsagenda."

Håkan Lundstedt, vd Synsam Group

 

Vi stödjer FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030

Koncernen har identifierat att Synsam har ansvar för och möjlighet att bidra till flera av målen. Framför allt ligger fokus på mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” och mål 3 “God hälsa och välbefinnande”. Utöver detta stödjer Synsam också UN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

agenda 2030 mål 12      agenda 2023 mål 3

no image

God hälsa och välbefinnande

God hälsa är grundläggande för att nå full potential och bidra till samhällsutveckling; Synsam främjar god ögonhälsa genom omsorg och förebyggande åtgärder för ett livslångt gott seende.

no image

God utbildning för alla

Utbildning är en mänsklig rättighet och nyckeln till hållbarhet; Synsam stöder detta genom att tillhandahålla synhjälpmedel för utbildningsbehov från förskola till högre utbildning.

no image

Jämställdhet

Jämställdhet är avgörande för hållbar och fredlig utveckling, varför Synsam eftersträvar jämn könsfördelning på alla nivåer, med särskilda mål i ledning och styrelser.

Håkan Lundstedt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor stärker hållbar ekonomisk tillväxt; Synsam säkerställer detta genom strikta riktlinjer för leverantörer och interna policyer.

Fabriken på Frösön

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Framtida hållbarhet kräver innovativa och hållbara industrier; Synsams innovationscenter bidrar med hållbar produktion, effektiv resursanvändning och nya arbetstillfällen i glesbygd.

synsam paket

Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till hållbar konsumtion och produktion är vital för att minska klimatpåverkan; Synsam främjar detta genom ansvarsfullt inköp, egenproduktion och cirkularitet i produktlivscykeln.

Fors i skog

Vi tar ansvar för miljön

Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och möjlighet att bidra till att möta de globala klimatmål som FN satt upp. 

Fors i skog

Vi tar ansvar för samhället

Synsam vill vara med och skapa ett bättre liv för människor och samhället i stort. Därför jobbar vi också med social hållbarhet.