1. Vi tar ansvar för miljön

Vi på Synsam ser att vi både har ansvar och kan skapa möjligheter genom att värna miljön och klimatet. Det enskilt största initiativet för att minska klimatpåverkan som vi har tagit är att ta hem vår produktion från Asien till Sverige.

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition om att i möjligaste mån införa cirkulära flöden i hela verksamheten. Vi eftersträvar ett kretslopp där produktion, konsumtion och återanvändning är sammanlänkat och transparent. Vi ställer höga krav på såväl oss själva som våra leverantörer och har under varje del i vår värdekedja identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete. Redan på skissbordet av våra produkter ska vi designa för att produkterna håller länge med hög kvalitet så att våra kunder ska kunna göra medvetna och bra val. Genom vår leverantörskod ställer vi krav i våra inköpsprocesser, i produktion och i val transporter. Vi fokuserar också på återanvändning och återvinning.

VAD VI GÖR

Made in Sweden


Vi flyttar hem vår produktion av glasögon till vårt nybyggda produktion- och innovationscenter på Frösön.

Läs mer

Synsam tar hem produktion till Sverige


Som ett led i Synsam Groups hållbarhetsagenda flyttar bolaget sin glasögonproduktion från Asien till Sverige. Fabriken blir Nordens första moderna tillverkningsindustri för glasögon.

Läs mer

SYNSAM RECYCLING OUTLETS


Med det nya butikskonceptet Synsam Recycling Outlet får Synsams glasögon och solglasögon en andra chans.

Läs mer

Gamla glasögon får nytt liv


Synsam arbetar aktivt för produktion och konsumtion som tar hänsyn till klimatet. Circular Collection är vår kollektion gjord på återvunna bågar.

Läs mer

Vi bidrar till att haven rensas från plast


Vår kollektion av 100 % återvunnen havsplast bidrar till att haven rensas på plast.

Läs mer

Årets Hållbarhetssatsning


Synsam tar hem guldet i kategorin Årets Hållbarhetssatsning i Retail Awards 2022.

Läs mer

Delar av EyeQs linssortiment nu plastneutralt


Vi på Synsam Group jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att certifiera delar av vårt EyeQ One-Day linssortiment med Plastic Banks program för certifierad plastneutralitet*.

Läs mer

Exempel på våra hållbarhetsinitiativ


Läs om några av Synsams hållbara initiativ från de senaste åren.

Läs mer

Färre och bättre transporter


Synsam har effektiviserat sina transporter – och därmed reducerat verksamhetens totala klimatpåverkan.

Läs mer

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 

  1. Vi tar ansvar för samhället

    Synsam vill vara med och skapa ett bättre
    liv för människor och samhället i stort. Därför
    jobbar vi också med social hållbarhet.

    socialt ansvar