1. Svenskproducerade bågar ger mindre klimatavtryck

Svenskproducerade bågar ger mindre klimatavtryck

 

Förra året öppnade Synsam sitt produktions- och innovationscenter i Östersund. En färsk livscykelanalys visar att närproducerade bågar är ett bra val för konsumenten. 

År 2022 tog Synsam flera viktiga steg för att minska sin klimatpåverkan och möjliggöra ett cirkulärt kretslopp. Inte minst har Synsams kunder sedan september 2022 kunnat välja närproducerat i form av den biobaserade glasögonkollektionen Jämtö.

– Detta är ett unikt initiativ som grundar sig i en omställning där produktionen stegvis tas tillbaka från Asien till jämtländska Frösön, säger Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer på Synsam Group.

32 % lägre klimatavtryck 

Livscykelanalys är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Närmare bestämt kartlägger den mängden koldioxidekvivalenter, förkortat “CO2e”, vilket är ett mått på utsläppen av växthusgaser. En ny livscykelanalys (LCA) visar att Synsams svenskproducerade båge* har 32 procent lägre klimatavtryck än den båge som producerats i Kina.

Beräkningarna tar hänsyn till fem steg i livscykeln; råvaruutvinning, ingående transport, tillverkning, utgående transport och tillvaratagande av spill. 

– Vi är stolta över att vi kan erbjuda närproducerade bågar till våra kunder. Vi har jobbat med alla steg i kedjan. Allt från transporter till effektivare användning av spill och energi under tillverkningsprocessen och den generella materialinsamlingen, säger Jenny Fridh.

Analysen ger viktiga jämförelsetal för det fortsatta utvecklingsarbetet med framtida glasögonkollektioner.

– Med hjälp analysen kan vi se var i värdekedjan vi kan minska vår klimatpåverkan ännu mer framöver, säger Jenny Fridh.

En ny livscykelanalys visar att Synsams svenskproducerade bågar ger mindre klimatavtryck än de som produceras i Asien.

*LCA-analysen har räknats på två av koncernens bågar och är utförd av en oberoende tredje part under år 2022. 

Om livscykelanalys (LCA)

LCA är en förkortning för livscykelanalys och är en samling metoder för att bedöma en produkts miljöpåverkan som helhet; från det att resurser utvinns från naturen till det att den kasseras efter användning. 

Proceduren för LCA har en internationell standard och består av fyra faser:

 • Definition av mål och omfattning – vilken fråga ska besvaras och hur ska det gå till?
 • Inventering – datainsamling och modellering av produktens livscykel
 • Miljöpåverkansbedömning – omräkning av resultat till potentiell miljöpåverkan
 • Tolkning – vilka slutsatser går att dra av de tidigare stegen?

Om beräkningarna


Beräkningarna gällande tillverkningsprocesser som utförts på produktionsanläggningarna i Asien, Europa och Sverige har baserats på primära data. För produktionen i Sverige har enbart data från de första månaderna av produktionen under 2022 använts. Gällande produktion i Asien har data från 2021 använts. Materialleverantörers specifika data har i mån av tillgänglighet inkluderats. Öriga processer har baserats på generiska data.

Tillbakablick med framtidssyn

Fjolåret bjöd på fler positiva resultat. Bland annat kan koncernen nu konstatera att Synsam bidrog till att över 325 kilo plast plockades upp ur världens hav. Detta i samband med tillverkningen av glasögonkollektionen Sea2Sea där 100 procent återvunnen plast används.

Synsamkunden kan även i år göra medvetna val som bidrar till ett ökat cirkulärt flöde. Inte minst genom Jämtö-kollektionen som under våren fick flera nytillskott.

Spana in den nya Jämtö-kollektionen! 

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar