1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar

Synsam vill vara med och skapa ett bättre liv för människor och samhället i stort. Därför
jobbar vi också med social hållbarhet.

Socialt ansvar innefattar Synsam Groups ansvar för människor i samhället vi verkar i, för våra medarbetare samt för människor i våra leverantörsled. Vårt samhällsuppdrag: att hjälpa människor med sin ögonhälsa, står i centrum för allt vi gör. Ett värderingsdrivet och hälsosamt medarbetarskap, samt via vår leverantörskod ta ansvar för arbetsvillkor och arbetsförhållanden i våra leverantörsled, är också en del av vår hållbarhetsagenda.

VAD VI GÖR

Made in Sweden


Vi flyttar hem vår produktion av glasögon till vårt nybyggda produktion- och innovationscenter på Frösön.

Alla ska se

Rörelse på lika villkor – Alla Ska Se


Stillasittandet bland barn är en av vår tids största utmaningar. För att öka motivationen för en aktiv fritid har Synsam lanserat samhällsinitiativet ”Alla ska se!”.

Alla ska se
 1. Vi skänker glasögon till Vision for all

Vi skänker glasögon till Vision for all


Synsam är medlemmar i Vision for all och stöttar organisationen med bidrag samt glasögon som samlas in i våra butiker.

Läs mer

Vi vill hjälpa människor med deras ögonhälsa


Enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen kommer hälften av världens befolkning att vara närsynta till år 2050. Det är ett problem vi behöver ta på större allvar. 

Läs mer

Prestera bättre med synträning


Elitidrottare lägger stora resurser på att förbättra sin fysiska kapacitet. Men att bli en bättre idrottare genom synträning är ett nästan outforskat område. 

Läs mer

Optikern – en outnyttjad resurs i samhället


"Jag tror att man måste förstå den fulla vidden av att optiker idag också är vårdgivare"

Läs mer

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling


Att attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse är en avgörande framgångsfaktor. Målet är att vara det mest attraktiva företaget i branschen

Läs mer

Dyslexi i blicken


Dyslexi är i regel ärftligt och innebär svårigheter att stava, läsa och koda av ord. Uppskattningsvis 5–10 procent av Sveriges befolkning är drabbade.

Läs mer

Ögat som minilabb


Ögonen sägs ibland vara själens spegel. Ny forskning visar att ögonen även är kroppens fönster.

Läs mer

Revolution på gång


Åldersförändringar i gula fläcken är en folksjukdom. Men nu jobbar forskare på en helt ny metod att reparera skadade näthinnor. 

Läs mer

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER