Populära sökningar
Äldre man som läser med ett barn.

Vi tar ansvar för samhället

Synsam vill vara med och skapa ett bättre liv för människor och samhället i stort. Därför jobbar vi också med social hållbarhet.

Socialt ansvar innefattar Synsam Groups ansvar för människor i samhället vi verkar i, för våra medarbetare samt för människor i våra leverantörsled. Vårt samhällsuppdrag: att hjälpa människor med sin ögonhälsa, står i centrum för allt vi gör. Ett värderingsdrivet och hälsosamt medarbetarskap, samt via vår leverantörskod ta ansvar för arbetsvillkor och arbetsförhållanden i våra leverantörsled, är också en del av vår hållbarhetsagenda.

Tecknat öga mot ljusrosa bakgrund

Ögat som minilabb

Bromsa och upptäck diabetes i tid. 

Man som gör synundersökning

En outnyttjad resurs

Optikern - en outnyttjad resurs i samhället.

Anders Kvanta

Revolution på gång

Stamcellsforskning mot åldersförändringar i gula fläcken.

Håkan Lundstedt

Sociala villkor

Att attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare.

Man som kastar boll.

Synträning

Prestera bättre med synträning. 

Svartvit bild på Gustaf Öqvist Seimyr.

Dyslexi i blicken

Upptäck dyslexi genom ny teknik. 

Kvinna som gör synundersökning på barn.

Barns ögonhälsa

Synsam tar ansvar. 

Produktion på schyssta villkor - medlemskap i BSCI

För att kunna bidra positivt till de samhällen och människor som tillverkar våra produkter måste vi på Synsam ha verktyg som styr mot ständiga förbättringar. Därför är vi medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett system för att säkra ansvarstagande i leverantörskedjan.  Det bygger på 11 principer som bland annat förbjuder barnarbete, tvångsarbete och korruption samt ställer krav på säkerhet och skäliga arbetstider. Med BSCI kontrolleras våra produktionsenheter regelbundet och en bedömning görs av hur väl de följer principerna. Kontrollbesöket och bedömningen kallas för en BSCI-revision. Synsam har vid dessa revisioner inte fått några avvikelser.

Barn i studio

Alla ska se!

2019 lanserade vi Alla ska se! Och vi har nu delat ut fler än 55 000  aktivitetsglasögon till barn i hela Norden. Stillasittande är en av vår tids största utmaningar. Barn och unga rör sig allt mindre. Tillsammans med Generation Pep och Essilor vill vi på Synsam vara med och öka motivationen för en aktiv fritid. Och ett synfel ska aldrig stå i vägen för ett aktivt liv.

Fors i skog

Vi tar ansvar för miljön

Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och möjlighet att bidra till att möta de globala klimatmål som FN satt upp.