1. Ögat som minilabb

Ögat som minilabb


Bromsa och upptäck diabetes

 

Diabetes leder ibland till omfattande  ögonkomplikationer. Fast ögonen har också potential att kunna användas för att  upptäcka och bromsa diabetes i tid och därmed rädda patienters syn. 

Ögonen sägs ibland vara själens spegel. Men man skulle också kunna säga att ögonen är kroppens fönster. Det visar forskning som Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi vid Karolinska institutet, genomfört i sam-arbete med forskare vid Diabetes Research Institute på University of Miami. Forskarna har använt ögat som ett laboratorium 
för att studera diabetes. Det görs genom transplantation av insulinproducerande celler från bukspottkörteln till främre ögonkammaren. Finessen är att ögats immunförsvar är mindre aggressivt vilket gör att de främmande cellerna inte stöts bort utan etablerar sig i ögat och fortsätter att producera insulin. 

Möss blivit helt friska

I försök på möss med diabetes har försöks- djuren blivit helt friska vilket visar att cellerna fungerar lika bra i ögat som på sin vanliga plats i bukspottkörteln. Dessutom sitter cellerna fullt synliga på mössens regnbågshinna vilket gör att de kan stude-ras i mikroskop utan att djuren skadas  eller behöver avlivas. Eftersom samma  celler kan studeras hos samma djur över en lång period kan dessutom antalet  försöksdjur minskas. Men huruvida metoden kommer att kunna bota diabetessjuka människor är oklart.

Regleringen av insulinfrisättningen skiljer sig åt mellan möss och människor och än så länge går det inte att veta om celltransplantationer till ögat i framtiden kan ersätta de transplantationer av insulin- producerande celler som idag görs till levern hos patienter med diabetes. Försök på apor skapar dock tillförsikt om bättre behandlingsmetoder. Aporna har inte bli-vit helt oberoende av insulinbehandling, men cellerna i ögat har fått igång en egen insulinproduktion. Det ökar hoppet om att diabetessjuka människor i framtiden kan få ett minskat behov av tillsatt insulin.

Ögat som minilabb

Diagnostiseras för sent

Typ 1-diabetes uppdagas ofta för sent när de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln redan är förstörda. Celler från bukspottkörteln transplanterade till ögat kan utgöra viktiga rapportörer för utvecklingen av diabetes. Genom försök med möss upptäcktes tidiga tecken på inflammation i körteln långt innan andra tecken på sjukdomen syntes. Detta är vik-tigt eftersom det möjliggör insättning av behandling innan de insulinproducerande cellerna har förstörts, vilket är ett måste  för att behålla patientens egen förmåga  att frisätta insulin.

Artikeln är hämtad ur Synsams rapport Ögonhälsa 2020/21-rapporten

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar