1. Ögonhälsocenter

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Att lyckas attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse för kundernas behov är en avgörande framgångsfaktor. Målet är att vara det mest attraktiva företaget i branschen, och forma en stark värderingsdriven kultur. Synsam Group arbetar aktivt med god arbetsmiljö, hälsa, kompetensutveckling samt mångfald och likabehandling. För kränkande särbehandling gäller nolltolerans.

Att Synsam verkligen värdesätter utbildning och kompetens, är något som också syns i de ambitiösa vidareutbildningsprogram som erbjuds de anställda. I vårt interna utbildningsprogram Synsam Academy, lanseras löpande ett brett spann av viktiga kurser för våra medarbetare.

Ett annat kompetensutvecklingsområde är koncernens Ögonhälsocentra där några av ländernas främsta optiker har möjlighet att arbeta med den mest avancerade utrustningen. Idag har Synsam Group cirka 30 centra och vi planerar utöka med väsentligt fler.

Totalt har Synsam Group över 850 optiker.

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och möjlighet att bidra till att möta de globala klimatmål som FN satt upp. Läs mer om hur Synsam jobbar aktivt med miljöarbete.

  synsams miljöarbete

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre liv för människor och samhället i stort. Därför jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar

 1. Vår vision

  Läs mer om Synsam vision och strategi för att nå de hållbara målen.

  vår vision