1. Optiker - en outnyttjad resurs i samhället

Optikern - en Outnyttjad resurs i SAMHÄLLET

Håkan Broman, Synsams kliniska expert som leder arbetet med att utveckla Synsams sortiment och tjänster, och Ida Malmblad Synsams Barnexpert menar båda att Sveriges välutbildade optiker utgör en i stora stycken underutnyttjad resurs i samhället.

– Optiker är en resurs som finns tillgänglig runt om i landet, säger Håkan Broman. Och vi kan på många sätt bistå vården, ett exempel bland många är diabetesvården. Det finns idag en känd problematik med regioner som inte kan uppfylla kraven i Socialstyrelsens riktlinjer om regelbunden screening för diabetesretinopati, en uppgift som med fördel kan hanteras av kvalificerade optiker med modern utrustning. 

En ögonhälsoundersökning innefattar idag ögonbottenfotografering, synfältsmätning och kontroll av trycket i ögat, undersökningar som ger potentiellt värdefull information om kundens hälsotillstånd. 

Vi kan idag även fotografera ögonbotten i cirka 120 av våra butiker och genomföra avancerade synfältsmätningar i cirka 40 butiker.

Tidiga tecken på diabetes  

– Vi kan upptäcka tidiga tecken på diabetes och remittera kunden till utredning och behandling innan kunden ens hunnit märka av några symtom. Och hos kunder som redan är diagnostiserade med diabetes kan vi övervaka utvecklingen av diabetesretinopati, det vill säga skador på näthinnan som uppstår efter många år med sjukdomen, säger Håkan Broman. Han fortsätter. 
– Ett bättre utnyttjande av denna resurs skulle innebära färre återbesök och rutinbesök hos ögonläkare, som istället kan fokusera på de patienter som behöver behandling. Något som skulle gynna både patienter och vårdapparaten i sin helhet.

Även när det gäller glaukom, alltså grön starr, är den svenska ögonsjukvården hårt belastad. Patienterna måste kontrolleras regelbundet för att inte riskera permanenta synskador, och i värsta fall blindhet.  

– Optiker skulle här kunna följa glaukomutvecklingen i mer detalj och tidigt upptäcka förändringar. Vi kan på så sätt remittera tidigare, när det är relevant med behandling eller ändrad medicinering, säger Håkan Broman. Återigen med syfte att avlasta vården och genom samarbete säkra att rätt kliniska resurs kopplas till rätt patient.

Genom att mäta tryck och synfält i samband med regelbundna synundersökningar kan vi följa utvecklingen och skicka remisser till ögonläkaren när det är medicinskt motiverat.

Avlasta ögonsjukvården

Åldersförändringar i gula fläcken är ytterligare ett exempel på tillstånd som vidareutbildade och välutrustade optiker kan upptäcka och övervaka för att på så sätt avlasta ögonsjukvården.  

– Vi hoppas framåt på ett närmare samarbete mellan vården och optikerna. Optiker är ju också vårdgivare, det är dessutom hos oss som ögonvården börjar, säger Håkan. 

I Norge har man långtgående planer på att på att lägga större ansvar för ögonhälsan på optikerna. Och i Sverige väntar vi för tillfället på ett beslut från Socialstyrelsen angående förändringar av Optikerföreskriften. 

Ida Malmblad är Synsams Barnexpert, hon hoppas på att Optikerföreskriften ska revideras och att åldersgränsen sänks. Enligt det regelverk som gäller idag får optiker endast skriva ut recept på glasögon till barn som är minst åtta år gamla. Barn under fem år undersöks i samband med kontroller på BVC och när de börjar skolan går ansvaret över till Elevhälsan. Dessa rutinundersökningar, som sker med den gamla hederliga syntavlan, fungerar utmärkt för att upptäcka närsynthet, men det finns flera andra synfel som man inte hittar.  

Vill sänka åldersgräns  

– Vi vet att synfel kan vara en faktor när skolbarn har koncentrations- och inlärningssvårigheter, huvudvärk och trötthet – sådant som skulle kunna åtgärdas om problemen bara identifierats genom en synundersökning. 

Ida Malmblad vill att alla barn ska få genomgå en ordentlig synundersökning innan de börjar skolan och vill därför se att åldersgränsen ska ändras från dagens åtta år till fem år.  

–  Vi vet ju dessutom att barn i vissa regioner får vänta i uppemot ett halvår, och det känns inte bra, säger Ida Malmblad. Ju tidigare synfel upptäcks, desto fortare kan de korrigeras vilket kan spela stor roll på både kort och lång sikt.  

”Stolt över Synsams ögonhälsocenter”  

– Vårt Ögonhälsocenter är destinationen för en fördjupad undersökning. Förutom en traditionell undersökning finns här utrustning och kompetens för en fördjupad analys av din ögonhälsa, säger Håkan. 

Våra ögonhälsocenter är vi verkligen stolta över: där arbetar några av landets främsta optiker med den mest avancerade utrustningen. 2020 hade vi cirka 30 centra och nu under 2023 har vi utökat till över 40 stycken, något som gör att vi kan hjälpa fler runtom i landet.  

Den här artikeln är omarbetad under 2023 och refererar till en artikel ursprungligen hämtad ur Synsams rapport Ögonhälsa 2020/21-rapporten

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar