Delar av Eyeqs linssortiment blir plastneutralt

Vi på Synsam Group jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att certifiera delar av vårt EyeQ One-Day linssortiment med Plastic Banks program för certifierad plastneutralitet*.

Plastic Bank är ett socialt företag vars affärsidé är att bygga återvinningskretslopp för att bekämpa plastföroreningar i haven och havsnära områden, samtidigt tar man ett socialt ansvar och ersätter människorna som samlar in plasten med till exempel mat eller skolavgifter.

Motsvarande mängd plast plockas upp i havet
Anledningen till att linstillverkare fortfarande använder plast i linser är att plast är nödvändigt i denna medicinska produkt. Men genom Plastic Bank kompenseras plastutnyttjandet i linserna genom att motsvarande mängd plockas upp i havet eller havsnära områden, och på så sätt uppnår vi plastneutralitet i de linser som omfattas av certifieringen.

Med andra ord: när du väljer certifierade EyeQ One-Day gör du en bra insats för miljön. Kom ihåg att återvinna din förpackning för mer effekt!

*Plastic Bank© samlar in, sorterar och bearbetar plast i syfte att sätta tillbaka den i det cirkulära flödet. Verksamheten bedrivs idag i Filippinerna, Indonesien, Brasilien och Egypten. Plastneutralitet uppnås genom köp av credits från Plastic Bank. En credit motsvarar insamling och konvertering av ett kilo plast som annars kan hamna i hav eller vattendrag. Linstillverkaren CooperVision köper credits som motsvarar vikten av plast i våra EyeQ 1-day linsbeställningar (från 1 September 2021). Endagslinsernas plastmängd beräknas utifrån vikten på den plast som finns i blisterförpackning, lins och sekundärförpackning (kartong), inklusive laminat, lim och övrigt (t.ex. bläck).

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och möjlighet att bidra till att möta de globala klimatmål som FN satt upp. Läs mer om hur Synsam jobbar aktivt med miljöarbete.

  synsams miljöarbete

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre liv för människor och samhället i stort. Därför jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar

 1. Vår vision

  Läs mer om Synsam vision och strategi för att nå de hållbara målen.

  vår vision