1. Upptäck grön starr

vad är grön starr (glaukom) 

 

Grön starr, även kallat glaukom, är en ett samlingsnamn på en grupp ögonsjukdomar. I början är det vanligt att den som drabbas inte märker av några symtom. Men sjukdomen kan i värsta fall leda att den som drabbas blir blind. Därför är tidig behandling viktig.

Grön starr är en vanlig sjukdom som oftast drabbar personer över 50 år. Idag behandlas cirka 100 000 personer för grön starr i Sverige.

– Den orsakar förändringar i synnerven i ögat och försvagar synfältet och kan leda till att den som drabbas blir blind om sjukdomen inte behandlas i tid, säger Håkan Broman, legitimerad optiker och ägonhälsoexpert på Synsam.

 Grön starr kan påverka båda ögonen i varierande grad, eftersom det ena ögat kan utveckla grön starr snabbare än det andra.


Symtom:

Vid grön starr upplever du vanligtvis inte smärta eller annat obehag i ögonen. Den skarpa synen kan också bestå under lång tid. Eftersom symtomen inte är framträdande i början kan det vara svårt att upptäcka den på egen hand. Den som går länge med sjukdomen obehandlad kan drabbas av stora skador. Ett symtom är blinda fläckar i synfältet. 

Många upptäcker ögonsjukdomen i samband med sin synundersökning hos optikern. Den som går på synundersökning regelbundet har därför stor chans att upptäcka sjukdomen innan den hunnit göra någon allvarlig skada.
– Upptäcks sjukdomen i tid kan du få nödvändig behandling och behålla din goda syn, säger Håkan Broman.

BOKA SYNUNDERSÖKNING


Riskgrupper för grön starr:

Alla kan få grön starr men vissa faktorer ökar risken:

 • Äldre, det är ovanligt att sjukdomen drabbar personer under 50 år.
 • Ärftlighet.
 • Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck.


Optikern mäter trycket i dina ögon

Hos optikern får du hjälp med att mäta trycket i dina ögon, eftersom både högt och lågt tryck kan vara riskfaktorer. Om trycket i ögat är oregelbundet skickas du oftast vidare till en ögonläkare .

Oavsett om ögontrycket är högt eller inte så påverkar grön starr den nerv som förbinder ögat med hjärnan. Om synnerven inte fungerar optimalt kommer större eller mindre delar av synintrycket inte att nå hjärnan – vilket innebär att blinda fläckar uppstår i synfältet.

– Du kan ha sjukdomen även fast du inte har förhöjt tryck i ögat och du kan ha högt tryck utan att ha glaukom, säger Håkan Broman.


Behandla så tidigt som möjligt

Behandlingen av glaukom eller grön starr har förbättrats avsevärt. Om tecken eller andra avvikelser upptäcks hänvisas du till en ögonläkare. Här undersöker ögonläkaren synnerven och ditt synfält och mäter ögontrycket. 

Oftast behandlas grön starr med ögondroppar och regelbundna undersökningar. Det finns olika typer av behandling:

 • medicinsk behandling
 • laserkirurgisk behandling
 • kirurgisk behandling


Operera:

I vissa fall kan man behöva åtgärda grön starr med operationer. I samarbete med ögonkirurgikliniken Memira kan Synsam erbjuda laserbehandling eller operation. Boka en tid för ögonhälsosundersökning hos din optiker så kan du få hjälp med en remiss.


Följande typer av grön starr finns:


Kronisk grön starr är den vanligaste formen av grön starr och kallas också för öppenvinkelglaukom. Den här typen är åldersrelaterad och förekommer hos den del av den svenska befolkningen som är över 40 år. Kronisk grön starr utvecklas mycket långsamt.

Akut grön starr är en plötslig synförsämring, ofta förknippad med närsynthet. Den här formen kallas också för trångvinkelglaukom och uppstår oftast i 40-årsåldern. Akut grön starr kan vara smärtsamt, och just därför kan du vara säker på kännetecknen och signalerna. Den här typen av glaukom kräver omedelbar behandling. 

Medfödd grön starr är en extremt sällsynt form. Ögonsjukdomen är ärftlig och kan ses fysiskt redan från födseln. De flesta barn får först lokalbehandling mot ögonsjukdomen följt av en operation. Prognosen är god.

Sekundära former av grön starr förekommer i samband med andra ögonsjukdomar eller ögonskador. Den här typen av glaukom är mycket sällsynt och förekommer endast när yttre faktorer påverkar ögats blodsystem, ögonvätskor och liknande. 

Vanliga frågor om grön starr

Kan man bota grön starr?

Grön starr går inte att bota, men med rätt behandling i ett så tidigt skede som möjligt kan du klara dig från bestående men. Behandling av grön starr kan förhindra en synnedsättning, men skador som redan har uppkommit på ögat går inte att åtgärda. Genom regelbundna synkontroller minimerar du risken för att upptäcka sjukdomen för sent och därmed även risken för bestående skador.

Vad är symtomen på grön starr?

Symtomen är inte så tydliga och det kan vara svårt att upptäcka grön starr. Sjukdomen gör att ditt synfält sakta krymper, men då sjukdomsförloppet sker långsamt anpassar hjärnan synintrycken och de flesta märker inte av sjukdomen förrän den har funnits en längre tid. Om du genomgår en synundersökning minst vartannat år ökar sannolikheten för att upptäcka sjukdomen i tid och därmed chansen att få nödvändig behandling.

Vad är orsaken till grön starr?

Grön starr går inte att bota, men med rätt behandling i ett så tidigt skede som möjligt kan du klara dig från bestående men. Behandling av grön starr kan förhindra en synnedsättning, men skador som redan har uppkommit på ögat går inte att åtgärda. Genom regelbundna synkontroller minimerar du risken för att upptäcka sjukdomen för sent och därmed även risken för bestående skador.

Kan en optiker se om man har grön starr?

En optiker kan upptäcka symtom på grön starr och genom regelbundna synundersökningar ökar chansen att sjukdomen uppmärksammas redan innan den har hunnit göra någon skada. Du ska också själv vara uppmärksam på riskfaktorer som ärftlighet, ålder, närsynthet och om du har bedömts ha ett för högt eller lågt tryck i ögat.

Får jag behålla mitt körkort vid grön starr?

Huruvida du kan behålla ditt körkort eller inte efter diagnosen grön starr beror på hur mycket din syn påverkats av diagnosen. Enligt Glaukomförbundet finns det medlemmar hos dem med grön starr som har fått sina körkort återkallade.

Vad är skillnaden mellan grön och grå starr?

Det är skillnad mellan grön starr och grå starr. Grön starr, eller glaukom, är ofta kopplad till ett för högt tryck i ögat som kan skada nerverna. Vid Grå starr är det linsen längst ut som blir grumlig. Det kan finnas ökad risk att drabbas av grå starr om du har grön starr, och tvärtom.

 

Håkan Broman
Den här texten är granskad och godkänd av Håkan Broman som är ansvarig för kliniska produkter och tjänster på Synsam Group.


 

 1. Så kan Synsam hjälpa dig

  Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.

  Boka ögonhälsoundersökning

   

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.

Läs mer