1. Upptäck grön starr

Glaukom – symptom och behandling


Grön starr, även kallat glaukom, är en beteckning för en grupp ögonsjukdomar som är mycket vanliga bland svenskar. I Sverige behandlas cirka 100 000 personer för grön starr.

Dagens behandling fokuserar på att sänka trycket i ögat, eftersom ett förhöjt ögontryck utgör den största risken – men orsaken till grön starr är faktiskt okänd. Ett vanligt symtom på grön starr är blinda fläckar i synfältet. 

Många upptäcker grön starr i samband med regelbundna synundersökningar hos optikern redan innan sjukdomen har hunnit göra någon allvarlig skada. Om du genomgår en synundersökning minst vartannat år eller oftare kan du komma till rätta med denna vanliga ögonsjukdom och få nödvändig behandling, så att du kan behålla din goda syn.

– Det är viktigt att man tittar på alla tre parametrar, då du kan ha sjukdomen även fast du inte har förhöjt tryck i ögat, och du kan ha högt tryck utan att ha glaukom, säger Håkan Broman.

Behandling av grön starr kan förhindra en försämring av synen, men de skador som redan uppkommit på ögat går inte att läka. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera sin ögonhälsa.

Grön starr – symptom

I de flesta fall av grön starr upptäcks ögonsjukdomen genom regelbundna syntester och undersökningar. Vid grön starr upplever man vanligtvis inte smärta eller annat obehag i ögonen, och den skarpa synen kan också bestå under lång tid. Det kan vara svårt att upptäcka konkreta symptom på grön starr, eftersom de inte är framträdande i början. Just därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar din syn hos din lokala optiker, så att grön starr kan förebyggas. Här får du hjälp med att mäta trycket i dina ögon, eftersom både högt och lågt tryck kan vara riskfaktorer för grön starr. Om trycket i ögat är oregelbundet skickas du oftast vidare till en ögonläkare – men kom ihåg att trycket inte är ett ensidigt symptom på att du har grön starr.

Du bör också själv vara uppmärksam på dina ögon. Om du svarar ja på någon av nedanstående frågor är det bra om du är extra uppmärksam – de kan nämligen i större eller mindre utsträckning vara orsaker till grön starr.

Har andra i din familj haft grön starr? Grön starr kan vara ärftlig och din släkthistoria kan påverka förekomsten av ögonsjukdomen.

Är du över 40 år? Den vanligaste formen av grön starr är åldersrelaterad och drabbar oftast personer över 40 år.

Är du mycket närsynt? Extrema fall av närsynthet kan orsaka grön starr.

Har du bedömts ha ett alltför högt eller lågt tryck i ögat? Ett varaktigt, oregelbundet tryck i ögat kan skada ögats optiska och ljuskänsliga nerver och leda till grön starr.

Glaukom eller grön starr– behandling

Under de senaste 30 åren har behandlingen av glaukom eller grön starr förbättrats avsevärt – men det är fortfarande mycket viktigt att få grön starr behandlad så tidigt som möjligt. Genom att besöka optikern och kontrollera synen regelbundet kan du minimera eller helt undvika bestående skador. Därför är det viktigt att du kontaktar din optiker om du upplever synförändringar.

De flesta former av grön starr ger dock inga symptom eller besvär, så därför är det oftast optikern eller ögonläkaren som kan hitta tecken på grön starr. Din legitimerade optiker kan kontrollera din syn, titta på ögat och lägga samman fynden med kompletterande samtal. Om tecken på grön starr eller andra avvikelser upptäcks hänvisas du till en ögonläkare. Här undersöker ögonläkaren synnerven och ditt synfält och mäter ögontrycket.

Operera grön starr

Om du bekräftas ha glaukom får du rådgivning om hur grön starr behandlas – vilket oftast görs med ögondroppar och regelbundna undersökningar. I vissa fall kan man dock behöva åtgärda grön starr med operationer. I samarbete med ögonkirurgikliniken Memira kan Synsam erbjuda laserbehandling eller operation mot just grön starr. Boka en tid för ögonhälsosundersökning hos din optiker så kan du få hjälp med en remiss.

Orsaker till grön starr

Grön starr kan utvecklas på grund av ett onormalt, förhöjt tryck inuti ögat – det kallas ibland för ett intraokulärt tryck. Trycket uppstår när vätskan i ögongloben inte dräneras ordentligt. Det höga trycket kan orsaka skador på nervskiktet i ögats näthinna och påverka den ljuskänsliga nervvävnaden på baksidan av ögat. Trycket och skadorna påverkar så småningom synfältet i ögat, vilket kan leda till grön starr. Det är dock viktigt att slå fast att ett förhöjt ögontryck inte alltid är ett tecken på glaukom  – precis som ett normalt ögontryck inte är någon garanti för att undvika grön starr.

Oavsett om ögontrycket är högt eller inte så påverkar grön starr den nerv som förbinder ögat med hjärnan. Synnerven transporterar synintryck från näthinnan till hjärnan, och om nerven inte fungerar optimalt kommer större eller mindre delar av synintrycket inte att nå hjärnan – vilket innebär att blinda fläckar uppstår i synfältet.

Vad är grön starr?

Grön starr är en beteckning för en större grupp av ögonsjukdomar som orsakar förändringar i synnerven i ögat och försvagar synfältet. I princip kan grön starr påverka båda ögonen i varierande grad, eftersom det ena ögat kan utveckla grön starr snabbare än det andra. Det finns dock en stor skillnad i hur de olika typerna av grön starr påverkar ögonen och synfältet.

Följande typer av grön starr finns:

Kronisk grön starr är den vanligaste formen av grön starr och kallas också för öppenvinkelglaukom. Den här typen är åldersrelaterad och förekommer hos den del av den svenska befolkningen som är över 40 år. Kronisk grön starr utvecklas mycket långsamt och är ofta symptomfri under de första åren. Därför upptäcks de flesta fall av kronisk grön starr vid ett slumpmässigt besök hos en optiker eller ögonläkare.

Akut grön starr är en plötslig synförsämring, ofta förknippad med närsynthet. Den här formen kallas också för trångvinkelglaukom och uppstår oftast i 40-årsåldern. Akut grön starr kan vara smärtsamt, och just därför kan du vara säker på kännetecknen och signalerna. Den här typen av glaukom kräver omedelbar behandling. Om snabba insatser sätts in är möjligheterna goda att förebygga sjukdomen och få tillbaka en god syn.

Medfödd grön starr är en extremt sällsynt form av grön starr. Ögonsjukdomen är ärftlig och kan ses fysiskt redan från födseln. De flesta barn får först lokalbehandling mot ögonsjukdomen följt av en operation. Prognosen är god, och det fåtal personer som har medfödd grön starr får oftast bättre eller fullgod syn.

Sekundära former av grön starr förekommer i samband med andra ögonsjukdomar eller ögonskador. Den här typen av glaukom är mycket sällsynt och förekommer endast när yttre faktorer påverkar ögats blodsystem, ögonvätskor och liknande. Sekundär grön starr behandlas annorlunda eftersom behandlingen beror på den specifika ögonsjukdom eller skada som har orsakat ögonsjukdomen.

 

 

Håkan Broman
Den här texten är granskad och godkänd av Håkan Broman som är ansvarig för kliniska produkter och tjänster på Synsam Group.


 

  1. SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka ögonhälsoundersökning

     

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.

Läs mer