grå starr

Grå starr (katarakt)

Katarakt, även kallat grå starr, är en ögonsjukdom som orsakar störningar i synfältet som och bländning. Sjukdomen är inte farlig och går att komma till rätta med efter en synundersökning hos optikern och behandling hos ögonläkaren. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på din syn och kontaktar din optiker om du misstänker grå starr eller upplever andra synproblem. Våra legitimerade optiker kan nämligen ge dig god och förebyggande service som kan ge dig en optimal syn tillbaka. Här kan du läsa och lära dig mer om vad man kan göra åt denna vanliga ögonsjukdom. 

Vad är grå starr?

Begreppet "grå starr" kommer från det tyska ordet "starr" som betyder "stel" – ett adjektiv som i stort sett beskriver vad grå starr gör med ögats synfunktion. Ögonsjukdomen gör nämligen ögats naturliga lins grumlig så att ögat inte kan fokusera eller skapa skarpa bilder. Det är dock stor skillnad på hur mycket varje enskild person påverkas av grå starr: Vissa upplever betydande besvär medan andra nästan inte märker något alls. Det är också individuellt hur snabbt ögat försvagas, och därför kan katarakt lika gärna utvecklas under flera år som på några månader. Grå starr är vanligast i hög ålder.

– Grå starr kan enkelt upptäckas i en ögonhälsoundersökning av din optiker, som skickar remiss till en ögonläkare om du behöver behandling, förklarar Håkan Broman, optiker på Synsam. 

Grå starr symptom

Grå starr är inte förknippat med smärta eller yttre besvär i ögonen, utan det är främst synen som påverkas. Vanligaste symptom är nedsatt synskärpa och att man upplever att man bländas. Om du upplever något av nedanstående besvär är det en bra idé att kontakta din närmaste optiker.

 • Dubbelseende
 • Nedsatt syn vid svagt eller starkt ljus
 • Bländning vid kraftigt ljus i mörker
 • Obehag av starka ljuskällor
 • Färger uppfattas som oklara och blekare

Vad kan du själv göra?

Den vanligaste typen av grå starr eller katarakt är den åldersrelaterade, som vanligtvis drabbar äldre personer. Tyvärr kan du själv inte styra över om du får grå starr eller inte – men du kan påverka graden av besvär från ögonsjukdomen. Genom att bära solglasögon som skyddar dina ögon från solens skadliga UV-strålar kan du bidra till att hålla dina ögon friska. Genom att se till att skador på ögonen behandlas snabbt eller gå på regelbundna synundersökningar, kan du också minska risken för att utveckla följdsjukdomar.

Så utvecklas katarakt/grå starr

Grå starr är en mycket vanlig synnedsättning som drabbar de flesta äldre svenskar. Till skillnad från många andra kroppsceller som ständigt ersätts förblir linsens förbrukade celler kvar. De äldsta cellerna i ögat är alltså lika gamla som personen som bär dem. Det här är skälet till att synen hos nästan hälften av alla 75-åriga svenskar är påverkad av en grumlig lins, medan nästan alla över 80 år lider mer eller mindre av oklarheter i sina naturliga linser.

Grå starr kommer med åldern 

Grå starr är därför oftast åldersrelaterat, men kan också i mer sällsynta fall vara ärftligt, medfött eller uppstå på grund av en ögonskada. Dessa ovanliga typer av grå starr är vanligtvis mer framskridna, men kan enkelt behandlas. Det finns goda möjligheter att uppnå samma synkvalitet som innan du fick grå starr – det är viktigt att du uppsöker din lokala optiker och får professionell vägledning om du upplever problem med synen. Synsams optiker är alltid redo att hjälpa dig, så att du får de bästa förutsättningarna för god ögonhälsa. Här kan du boka in en ögonhälsoundersökning, som kan upptäcka grå starr. 

Grå starr och behandling

På Synsam undersöker vi ögat och linsens klarhet för att hitta tecken på infektioner, grå starr eller grön starr. Med en Ögonhälsoundersökning kan din optiker snabbt bedöma ögats tillstånd och hitta förebyggande lösningar, så att ögonsjukdomen inte förvärras. Om din grå starr bedöms vara mild rekommenderas du vanligtvis glasögon med styrka – men i de flesta fall av grå starr rekommenderas operation.

Operation av grå starr

Grå starr behöver inte vara långt framskriden för att en operation ska vara möjlig: Så fort ögonsjukdomen hindrar dig i din vardag och dina dagliga aktiviteter kan ett kirurgiskt ingrepp utföras. När du kontaktar Synsam kan våra optiker undersöka dina ögon och eventuellt skicka dig vidare till en ögonläkare, som kan planera för fortsatt behandling och operation av grå starr.

Efterstarr

Grå starr som är tillräckligt långt gången behandlas med en operation då din lins byts ut mot en konstgjord lins. Det är en vanlig operation förknippad med låg risk och som oftast inte tar mer än en kvart samt att du kan gå hem samma dag. Sjukskrivning är oftast inte aktuell. Några veckor efter operationen har synen stabiliserats, och då bör patienten besöka sin optiker för en synundersökning, då synen ofta förändras efter en operation och den opererade kan behöva ny styrka på sina glasögon.

Har du genomgått operation för grå starr kan du också drabbas av efterstarr, vilket betyder att kapseln som den nya linsen sitter i har blivit grumlig. Det åtgärdas snabbt och smärtfritt med en enkel laserbehandling. Du kan inte få tillbaka grå starr om du en gång opererats.

Vanliga frågor om grå starr

Kan jag köra bil om jag har grå starr?

Ja, om du fortfarande uppfyller kraven synkraven för körkort.

Finns det något jag kan göra själv?

Tyvärr kan du själv inte styra över om du får grå starr eller inte – men du kan påverka graden av besvär från ögonsjukdomen. Genom att bära solglasögon som skyddar dina ögon från solens skadliga UV-strålar kan du bidra till att hålla dina ögon friska. Genom att se till att skador på ögonen behandlas snabbt eller gå på regelbundna synundersökningar, kan du också minska risken för att utveckla följdsjukdomar.

Är grå starr alltid åldersrelaterad?

Oftast, men kan också i mer sällsynta fall vara ärftligt, medfött eller uppstå på grund av en ögonskada. Dessa ovanliga typer av grå starr är vanligtvis mer framskridna, men kan enkelt behandlas. Det finns goda möjligheter att uppnå samma synkvalitet som innan du drabbades – det är viktigt att du uppsöker din lokala optiker och får professionell vägledning om du upplever problem med synen.

Vad är efterstarr?

Har du genomgått operation för grå starr kan du också drabbas av efterstarr, vilket betyder att kapseln som den nya linsen sitter i har blivit grumlig. Det åtgärdas snabbt och smärtfritt med en enkel laserbehandling. Du kan inte få tillbaka grå starr om du en gång opererats.

 

Håkan Broman
Håkan Broman är Synsams kliniska expert och svarar på frågor om glasögon och ögonhälsa. Se fler artiklar från Synsams expert på glasögon.


 

 1. Så kan Synsam hjälpa dig

  Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.

  Boka ögonhälsoundersökning

   

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.

Läs mer