Synsams synfelsguide


Misstänker du att du är närsynt? Eller att du kanske behöver läsglasögon? Vilka synfel är vanligast? Ska man välja glasögon eller linser för att få bukt på sin dåliga syn? Här har vi samlat de vanligaste synfelen och vad man kan göra åt dem: 

Närsynthet - Myopi

Ett vanligt synfel som innebär att man ser bra på nära håll och ser sämre på långt håll. När man är närsynt är ögat för "långt" i sin form. Det gör att ljuset som passerar genom ögat får sin brytpunkt framför näthinnan vilket leder till att man ser oskarpt på långt håll. Glasögon för den som är närsynt blir tunnast på mitten vilket av optikerna betecknas som "minusstyrka i glasen". Närsynhet kan lätt fixas med hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Om du går till en optiker och gör en synundersökning får du reda på just dina styrkor. Läs mer om närsynthet – Myopi

Brytningsfel - Astigmatism

Astigmatism innebär att hornhinnan eller ögats lins har en "olik-kupning". Det gör att ljusets brytpunkt istället för att bli till en liten punkt, blir till bildlinjer med skärpa i olika riktningar. Det leder i sin tur till att man får svårt att se detaljer både på nära håll och på avstånd. För att få linjerna att minska kompenserar man glasögon och linser med två olika styrkor. På så sätt närmar sig linjerna ögonbotten för att till sist bli ett litet kors som är tillräckligt likt en punkt för att man ska se bra. Ögat kan ha många olika kombinationer mellan astigmatism, översynthet och närsynthet. Brytningsfelet kan avhjälpas med hjälp av glasögon eller toriska linser för astigmatiker. 

 

Översynthet - Hyperopi

Översynthet innebär att man ser bäst på avstånd och brukar därför ibland även kallas långsynthet. Nästan alla föds med översynthet som med åren blir svagare, förändras eller till sist övergår i närsynthet. Översynthet beror på att ögat är lite för "kort", ljuset som passerar genom ögat när vi tittar hamnar därför i något man kan likna vid en punkt bakom ögat. För att få en skarp bild måste ögat kompensera, eller ackommodera, det vi ser genom att flytta fram bilden till ögats näthinna. När vi blir äldre avtar ögats förmåga att ackommodera. Det leder till att man ser tydligt på långt håll men får svårt att se tydligt på nära håll. Glasögon för den som är översynt blir tunnast i kanterna vilket av optikern betecknas som "plusstyrka i glasen". 

 

Åldersynthet - Presbyopi

Förr eller senare blir alla av oss ålderssynta. Det är ett naturligt fenomen som oftast kommer i 40-45-årsåldern och tar sig uttryck i att man får svårare att se på nära håll. Skälet är att linsen i ögat stelnar. Du har kanske själv märkt det om du suttit med din mobiltelefon ett tag, och sen lyfter blicken för att se längre bort, det kan ta en stund för ögat att vänja sig. Ålderssynt blir man oberoende av andra synfel vilket betyder att ögonen påverkas av ålder även på andra sätt. Ofta leder det till att den som är översynt eller rättsynt behöver starkare glas för att kunna läsa, medan den närsynte behöver svagare glas vid samma aktivitet. Är man astigmatisk kan man antingen behöva starkare eller svagare glas beroende på kombinationen med andra synfel. Läs mer om ålderssynthet här. 

Rättsynthet - Emmetropi

Att vara rättsynt innebär helt enkelt att man inte har något synfel. I regel får den som är rättsynt inga problem med synen förrän han eller hon blir äldre och presbyop.

Läs mer: 

Progressiva kontaktlinser - hur fungerar det? 

• Så kan optikern upptäcka ögonsjukdomar - boka en Ögonhälsoundersökning. 

 

 

Boka synundersökning


Allt börjar med en grundlig synundersökning. På Synsam kan du lita på att optikern gör en noggrann undersökning av dina ögon.

Ta hand om dina ögon - Välkommen in till oss på Synsam.

Boka synundersökning

Så går en synundersökning till

Lär dig mer om hur vi på Synsam gör en synunderöskning

Läs mer