1. remiss till ögonläkare? Det kan din optiker hjälpa dig med!

Remiss till ögonläkare? Så kan en optiker hjälpa dig


När ska jag gå till en optiker och när behöver jag istället en ögonläkare? Detta är en vanlig fråga, och ofta är det inte nödvändigt att uppsöka ögonläkare, trots att du upplever att du plötsligt ser sämre.

Optiker eller ögonläkare?

Det är viktigt att ta hand om sina ögon och sin syn. Därför är det bra att kontrollera din syn regelbundet för att undvika att synproblem utvecklas och försämras. Men när du upplever att synen fungerar sämre, är det inte alltid lätt att veta om det är just en optiker du ska besöka, eller om du behöver gå till en ögonläkare.

Håkan Broman, klinisk expert på Synsam, förklarar hur du får hjälp av din optiker i förhållande till ögonläkaren:

- Optikerns uppgift är att vara en första länk i vårdkedjan och ska skilja ett sjukt öga från ett friskt öga. Optikern är skyldig att remittera en patient vidare om hen misstänker en sjuklig förändring. Det kan handla om att skicka vidare den aktuella personen till en allmänläkare, ögonläkare eller en annan specialist, förklarar Håkan Broman.

 

Optiker skickar remiss till ögonläkare

Optikern kan också rekommendera en djupare ögonundersökning på något av Synsams Ögonhäloscenter, där optiker med hög kompetens och bättre diagnostiska hjälpmedel har möjlighet att vara väldigt specifika.

I en ögonhälsoundersökning genomförs bland annat ögonbottenfotografering, synfältsmätning, tryckmätning av ögat och kontroll av tårkanalerna. Genom dessa undersökningar kan optikern fånga upp vanliga sjukdomar som grå och grön starr, åldersförändringar i ögats gula fläcken och diabetes. Ögonhälsoundersökning rekommenderas för dig som passerat 40 är.

Med andra ord kan du klara dig långt utan remiss till ögonläkare.

Om optikern misstänker att du drabbats av en ögonsjukdom så skickas en remiss vidare till en ögonläkare. Är tillståndet akut kommer din optiker att hänvisa dig till en ögonläkare eller ett sjukhus så snart du har möjlighet, för att du snabbt ska få hjälp.

- För vården innebär det en avlastning att en ögonpatient kan remitteras till rätt instans först då det är nödvändigt, förklarar Håkan Broman.

 

Försämrad syn? Testa en synundersökning!

Du behöver alltså inte gå till en ögonläkare om du märker att din syn har försämrats. Att vara översynt, närsynt, åldersynt eller att ha brytningsfel i ögat (astigmatism) är inte någon sjukdom som kräver medicinsk behandling – upplever du problem med synen är det därför en god idé att börja med en vanlig synundersökning hos optiker.

 

Ögonläkare för barn under 8 år

Det är dock inte alltid rätt att först vända sig till en optiker för att göra ett syntest. I Sverige ska barn under 8 år undersökas av ögonläkare och det är också ögonläkaren som sen ordinerar synhjälpmedel. Efter att ditt barn varit hos en ögonläkare kan du och ditt barn besöka din närmaste optiker och göra en grundlig synundersökning och prova ut passande bågar eller linser.

Synsam har gratis synundersökningar för barn mellan åtta och tolv och år och synundersökningar till en låg kostnad för barn och ungdomar mellan 13 och 19 år.

Hur ofta ska man göra syntest?

Hur ofta du bör få din syn kontrollerad är individuellt, men hos Synsam rekommenderar vi att du genomför ett syntest minst vartannat år.

 - I princip alla av oss kommer någon gång under livet att uppleva problem med synen, men ofta kan förändringarna komma gradvis och vi upptäcker det inte förrän synen redan är märkbart nedsatt. Därför är det viktigt att besöka sin optiker regelbundet för att kontrollera synen, så att du antingen kan få glasögon eller kontaktlinser vid behov, eller hänvisas vidare till en ögonläkare innan dina eventuella problem förvärras, säger Håkan Broman.

Vad händer hos optikern?

Här kan du läsa om hur det går till på en vanlig synundersökning.

Synsam erbjuder också undersökningar som hjälper dig för rätt behandling av torra ögon, synundersökning för dig som behöver intyg för att ta körkort och för dig som behöver arbetsrelaterade glasögon som terminalglasögon.

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.

Läs mer