Så går en synundersökning till på Synsam


Drar du dig för att gå och kolla synen av rädsla att något ska vara fel med din syn? För dina ögons skull bör du regelbundet kolla din syn. På Synsam kan du lita på att optikern gör en noggrann undersökning av dina ögon när du behöver glasögon eller linser.

Vad händer egentligen under en synundersökning hos en optiker? Hur går den till och hur lång tid tar en ögonundersökning? 

Våra undersökningar följer Optikbranschens kvalitetsnorm och mer därtill. Det betyder att vissa saker ska alltid ingå i ett besök, säger Håkan Broman, optiker och glasansvarig på Synsam.

 

Optiker undersöker ditt synfel

Först görs en så kallad ”förundersökning” ute i butik för att få ett ungefärligt värde på synfelet.
– Kunden får titta in i ett instrument där man lyser in i ögat och analyserar hur ljuset kommer in i ögat. Utefter det får man ett värde på synfelet på långt avstånd.

Därefter välkomnas kunden in i undersökningsrummet. Där börjar optikern med att ställa frågor om kundens hälsa, om det finns några sjukdomar att ta hänsyn till och om kunden äter mediciner. Optikern vill också veta vilken typ av besvär kunden kan tänkas ha.

– Vi vill få patientens hela bild. Vilken livsstil har kunden, sportar man mycket och tillbringar man dagarna vid en datorskärm? Vi vill också få veta eventuella ögonsjukdomar och ärftlighet, säger Håkan Broman.

 

Optikern kollar om du skelar

Sedan görs ett antal preliminära tester för att se om det finns någon skelning, optikern kontrollerar bland annat synfältet och tester görs för att undersöka den indirekta och direkta pupillreflexen.
– Reagerar inte pupillerna som de ska kan det vara en indikation på ögonsjukdom. Ett bortfall i synfältet och pupiller som inte reagerar kan i ”worst case” vara en tumör, säger Håkan Broman.


När optikern har sett att ögonen ser bra ut kollar man hur kunden ser utan glasögon och med glasögon. Hur bra ser kunden på långt håll och på nära håll? Man mäter avståndet mellan ögonen och sätter ett instrument framför kundens ögon som används för att ta reda på vilka styrkor kunden behöver för att se bra.

 

Undersöker grå starr

– När man har styrkorna färdiga går man vidare till att diskutera vilken typ av lösning som är lämplig. Om kunden inte riktigt ser som man ska, går man vidare och utreder. Om till exempel en äldre person inte ser den allra minsta raden av bokstäver på syntavlan, vill man gå vidare och se vad orsaken kan vara. Då kollar vi till exempel efter något som indikerar på grå starr. Tror vi oss finna en sjuklig förändring remitterar vi kunden vidare. Vi får aldrig ställa en diagnos, men vi får berätta vad vi ser och misstänker, förklarar Håkan Broman.

Om allt är som det ska mäter optikern ut styrkan för nära och långt håll. Är det arbetsglasögon du ska ha tittar optikern på ditt behov och det specifika avståndet som du har när du jobbar.

Hur ofta ska man göra en linskontroll? 

Om kunden är där för att undersöka sina kontaktlinser eller vill prova ut linser för första gången kollar optikern att ögat ser bra ut, och inte har några skador eller rispor.
– Från början gjorde man linscheck varje halvår men nu har produkterna blivit bättre så vår rekommendation är att man undersöker ögonen en gång per år. Gör man en regelbunden koll kan vi upptäcka eventuella förändringar tidigare. Ögonen är känsliga och fel lins på ögat kan ställa till besvär. Mycket av det man tittar efter handlar om att relatera till hur det såg ut tidigare. Vad händer med ögat? Finns det något som förändrats? Ser det likadant ut under ögonlocken?

Vilka glasögon ska man välja? 

När synundersökningen är färdig diskuterar optikern och kunden vilka lösningar som passar bäst.
– Jag vill alltid berätta vad jag gör för kunden, och sen summera vad jag upptäckt.

Tillsammans med kunden går sedan optikern ut i butiken och en säljare som är expert på bågar tar vid. Olika glasögonbågar och former finns så klart, skillnaden mellan båge och båge kan du läsa mer om här.


– När kunden bestämt sig för en båge justerar man den så att den sitter och ser bra ut. Om du behöver progressiva glasögon går man till en maskin som heter EyeTech. Kunden får titta in i en pelare som fotar och filmar när hen vrider sig. EyeTech-metoden får fram exakt avstånd, hur högt upp i bågen pupillen finns, lutning, kupning och avståndet mellan öga och glas. Den här metoden ger oss en specifik tillpassning av glasen utifrån kundens individuella behov, säger Håkan Broman.

Läs mer om skillnaden mellan glas och glas.

  1. Boka synundersökning

Boka synundersökning


För dina ögons skull bör du regelbundet kolla din syn. Vi erbjuder synundersökningar för både glasögon och linser. 

Boka din synundersökning här eller kontakta din närmaste Synsam-butik.

Boka här