CORONAVIRUSET

VI garanterar alltid god
hygien i våra butiker

Awet Tesfamariam, optiker på Synsam, säger att god hygien alltid upprätthålls i butikerna och att de riktlinjer som finns inte bara följs till punkt och pricka utan att man nu gör allt extra noggrant.

– Innan varje kundkontakt så tvättar vi händerna noga, det är inga konstigheter för oss, säger vår optiker Awet Tesfamariam. 

När kunden kommer in i undersökningsrummet så torkar man av instrumenten så att kunden ser det, vilket skapar trygghet. Handinstrument och övrig utrustning som kommer nära besökaren decinficeras givetvis också.

– Vi torkar av ytan för hakan och de delar på mikroskopet som är närmast ansiktet med sprit. Självklart följer vi de riktlinjerna som finns, som att tvätta händerna extra noggrant och lite extra länge, i minst 20 sekunder. Även efter en undersökning tvättar vi händerna noga, förklarar hon.

Skapar extra trygghet i Corona-tider

Ordentlig handhygien är det viktiga, men för extra trygghet har många optiker möjlighet att använda andningsskydd på mikroskopet då man sitter nära kunden.

– Det innebär en barriär åt båda håll, vi andas inte direkt på kunden och kunden andas inte heller på medarbetarna.

Noggrann rengöring av instrument ingår också i den vanliga rutinen, samtidigt som alla riktlinjer följs även kring detta. 

– Vi har samma noggranna instrumentrengöring som alltid och vi tar vårt ansvar genom nogsam handhygien. 

Awet Tesfamariam kommenterar det viktiga i att alla som känner sjukdomssymptom håller sig hemma, både personal och kunder.

–  Vi ser alltid till att den personal som arbetar är frisk och vi ber kunder som känner sig sjuka att återkomma vid ett annat tillfälle, säger hon. 

Synsam är certifierade enligt Optikerbranschens Kvalitetsnorm och följer de riktlinjer som gäller i allt vi gör. Optikerbranschens kvalitetsnorm är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och är utarbetad för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet.