Synsam tar ansvar

Ambitionerna för Synsam Groups hållbarhetsarbete är högt satta. Vi har som mål att vara och uppfattas som ett långsiktigt hållbart företag. Arbetet med miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande inkluderar många olika områden, som sammantaget syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Synsam Group stödjer FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, och ser att vi har både ansvar och möjlighet att bidra till flera av målen. Framför allt ligger vårt fokus på mål 12, "Hållbar produktion och konsumtion" samt mål 3, "Hälsa och välbefinnande".  Vi stödjer också Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

Synsam Groups värdekedja, det vi ansvarar för från ax till limpa, är grunden i vårt hållbarhetsarbete och vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer. Våra "hållbarhets-glasögon" ska granska alla verksamhetens delar; från designutveckling, råvaruinköp, produktion och transporter, genom verksamheten och försäljning till produktanvändning och återanvändning och återvinning. Under varje del i vår värdekedja finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Synsams värdekedja

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖN

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar