Populära sökningar

Synsam tar ansvar

Synsams hållbarhetsarbete fokuserar på områdena kundansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Vår målsättning är att uppfattas som ett långsiktigt hållbart företag och en viktig del i det är miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande från leverantörsled, till produktion och ut i butik. Vårt hållbarhetsarbete utvecklas ständigt och vi stödjer globala målen för hållbar utveckling.

Genom vår verksamhet har vi ansvar och möjlighet att bidra till flera av FN:s mål.  Framför allt ligger vårt fokus på mål 12, "Hållbar produktion och konsumtion" samt mål 3, "Hälsa och välbefinnande".  Vi stödjer också UN Global Compact’s principer för ansvarsfullt företagande.
Synsam Groups värdekedja, det vi ansvarar för från ax till limpa, är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Med våra "hållbarhetsglasögon" granskar vi alla verksamhetens delar: från designutveckling, råvaruinköp, produktion och transporter, genom verksamheten och försäljning till produktanvändning och återanvändning och återvinning. Under varje del i värdekedjan finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Synsams värdekedja

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 

Synsam

Vi tar ansvar för miljön

Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
möjlighet att bidra till att möta de globala
klimatmål som FN satt upp. 

LÄS MER

Synsam

Vi tar ansvar för samhället

Synsam vill vara med och skapa ett bättre
liv för människor och samhället i stort. Därför
jobbar vi också med social hållbarhet.

socialt ansvar