Synsam tar ansvar

Synsams hållbarhetsarbete fokuserar på områdena kundansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Vår målsättning är att uppfattas som ett långsiktigt hållbart företag och en viktig del i det är miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande från leverantörsled, till produktion och ut i butik. Vårt hållbarhetsarbete utvecklas ständigt och vi stödjer globala målen för hållbar utveckling.

Genom vår verksamhet har vi ansvar och möjlighet att bidra till flera av FN:s mål.  Framför allt ligger vårt fokus på mål 12, "Hållbar produktion och konsumtion" samt mål 3, "Hälsa och välbefinnande".  Vi stödjer också UN Global Compact’s principer för ansvarsfullt företagande.
Synsam Groups värdekedja, det vi ansvarar för från ax till limpa, är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Med våra "hållbarhetsglasögon" granskar vi alla verksamhetens delar: från designutveckling, råvaruinköp, produktion och transporter, genom verksamheten och försäljning till produktanvändning och återanvändning och återvinning. Under varje del i värdekedjan finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Synsams värdekedja

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar