Återanvändning är det bästa för miljön

Glasögon får en andra chans – Synsam Recycling Outlet har lanserats

 

Hösten 2020 öppnade Synsam Group Nordens första renodlade recycling- och outletbutik i Linköping. Med det nya butikskonceptet ”Synsam Recycling Outlet” får Synsams glasögon och solglasögon en andra chans. I butiken säljs återlämnade och felfria produkter till lägre priser.

Kedjans hållbara sortiment av glasögonbågar har också en given plats liksom kollektioner från kända varumärken som utgått ur det ordinarie sortimentet.

När glasögon bärs en andra gång av sin nya ägare, bidrar Synsam till det som ur ett hållbarhetsperspektiv är det allra mest hållbara – att återanvända redan tillverkade produkter.

Med detta initiativ bidrar vi till fler cirkulära flöden, ett minskat användande av jungfruliga material, minskad avfallshantering samt attraktiva kunderbjudanden.

Besök vår Outlet Sida 

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖN

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar