Linser kan bromsa närsynthet hos barn


Kände du till att det finns kontaktlinser som bromsar utvecklingen av närsynthet hos barn? Linserna kan användas redan från 8 års ålder och kan göra att barnet i framtiden slipper vissa ögonsjukdomar. 

Den nya kontaktlinsen heter MiSight 1-day och har utvecklats av linstillverkaren CooperVision. Det är världens första endagslins som håller tillbaka utvecklingen av närsynthet hos barn. Närsynthet eller myopi innebär att man ser bra på nära håll och ser dåligt på långt håll. I nuläget säljs linserna endast av utvalda Synsam butiker som du hittar längre ner på sidan.

Linser för barn - bra för ögonhälsan

Genom att använda MiSight 1 day kan man hindra att närsyntheten utvecklas lika snabbt och lika mycket hos barnen. Den nya kontaktlinsen har genomgått en tre år lång forskningsstudie med 144 barn i åldrarna 8 till 15 år. Den visar att hos de barn som använde MiSight 1 day bromsades utvecklingen av närsynthet i genomsnitt med 59 % jämfört med kontrollgruppen.

– Vi är naturligtvis glada över att kunna erbjuda alla barn över åtta år kontaktlinser som bevisligen bromsar upp närsyntheten. Det är ett stort och viktigt steg inom ögonhälsa. Vi måste samtidigt ha respekt för att kontaktlinser för barn väcker en del frågor. Men i den studie som gjorts uppgav 9 av 10 barn att de hellre använde sina MiSight-linser än glasögon och lika många av föräldrarna ansåg att deras barn var mycket nöjda med helhetsupplevelsen, säger Håkan Broman, klinisk expert, på Synsam.

Halva jordens befolkning är närsynta 2050

I dag är 40 % av alla unga i Sverige närsynta och aktuella siffror visar att andelen närsynta barn och unga i Sverige ökat med hela 400 procent sedan 1940-talet. Liknande trender kan ses världen över. Enligt det ansedda australienska forskningsinstitutet Brien Holden Vision Institute beräknas hälften av världens befolkning vara närsynta år 2050. Det kommer också vara den vanligaste orsaken till permanent synnedsättning i framtiden.

- Vi vet att det finns en ärftlig faktor bakom närsynthet. Men studier visar också att sättet vi använder våra ögon på spelar en avgörande roll. För mycket närarbete och brist på utomhusvistelse hos våra barn kan påverka synen negativt. Tyvärr finns det inget som pekar på att dessa vanor är på väg att ändras i framtiden, säger Håkan Broman.

Linserna kan förhindra ögonsjukdomar

Förutom de besvär som synfelet i sig kan medföra, ökar även risken för att man drabbas av komplicerade ögonsjukdomar senare i livet, som exempelvis grön starr och näthinneavlossning.

MiSight 1-day är designad för barn som är närsynta och som har styrkor mellan minus -0,25 till minus -6,0 och kan börja användas vid 8 års ålder (eller tidigare enligt ögonläkares inrådan.) Linsen är enkel och säker att använda vad gäller hantering, komfort och hygien. MISight 1-day ska för bästa resultat användas 10 timmar per dag 6 dagar i veckan. 

Läs mer om närsynhet – myopi

Här hittar du Synsambutikerna som säljer MiSight 1 day: