Ögonmigrän – orsak och behandling 

Ser du sicksackmönster eller ljusblixtar i ögonvrån eller får du ibland tunnelseende? Då kan du lida av migrän med aura eller ögonmigrän. Ögonmigrän är inte farligt, men kan kännas mycket obehagligt.

Vad är ögonmigrän?

Ögonmigrän är upprepade tillfälliga synstörningar som uppstår i ögat. De bedöms vara ofarliga och påverkar inte synen permanent.

Åkomman är vanligare bland yngre personer och drabbar oftare kvinnor än män.

Ibland kan det vara svårt att skilja ögonmigrän från andra sjukdomar till exempel stroke. 

Symptom på ögonmigrän

Ögonmigrän är olika ljusfenomen som påverkar synen. Vanligt förekommande uttryck är flimmer i synfältet, ljusblixtar, sicksackmönster eller helt eller delvist synbortfall. Ljusfenomenen kallas aurafenomen. De kan pågå från några minuter upp till någon timme.

Aurafenomenen kan åtföljas av huvudvärk och kallas då migrän med aura. Åtföljs aurafenomenen inte av huvudvärk kallas det ögonmigrän.

Orsaken till ögonmigrän kan variera från person till person. Bakomliggande orsaker kan vara stress eller hormonförändringar. Men också till exempel väderomslag eller sömnbrist.

Både vanlig migrän och ögonmigrän kan orsakas av stress och oro. Därför kan även ett tips mot ögonmigrän vara att försöka minska stressen i ditt liv. Att minska stress kan göras på olika sätt. Vissa hjälps av långa promenader, av yoga eller av mindfulnessövningar. Det är också viktigt att du äter och dricker regelbundet och får tillräckligt med sömn.

Behandling mot ögonmigrän

Många som drabbas söker enkla tips mot ögonmigrän och ibland kan huvudvärken som uppstår behandlas med vanliga receptfria läkemedel. Hjälper inte de receptfria läkemedlen kan du få andra läkemedel utskrivna på din vårdcentral. 

På vårdguidens hemsida kan du få råd om stresslindring

Läs mer om ögonmigrän och migrän på vårdguidens hemsida 

Var uppmärksam på symptom 

Blixtrar i synfältet kan också vara symptomen på näthinneavlossning med ett bortfall i synfältet som följd. Om man misstänker att det handlar om näthinneavlossning bör man omedelbart kontakta ögonakuten.

Känner du dig osäker på om du har ögonmigrän eller migrän med aura eller någonting mer allvarligt kan det vara bra att ringa 1177.

Synsam finns här för att hjälpa dig med din ögonhälsa och dina ögonbesvär. Våra optiker är experter på ögon och på flera av våra butiker kan vi erbjuda dig ögonhälsoundersökningar.

  1. SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka ögonhälsoundersökning

     

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.

Läs mer