Populära sökningar
kvinna i glasögon framför hav

Ögonmigrän – orsak, symtom och behandling

Ser du sicksackmönster eller ljusblixtar i ögonvrån eller får du ibland tunnelseende? Då kan du lida av ögonmigrän eller migrän med aura. Ögonmigrän är inte farligt, men kan kännas väldigt obehagligt.


Vad är ögonmigrän?

Ögonmigrän är återkommande tillfälliga störningar av synen. De bedöms vara ofarliga och påverkar inte synen permanent. Det är vanligare att yngre personer och kvinnor får ögonmigrän, än att män drabbas.

Ibland kan det vara svårt att skilja ögonmigrän från andra sjukdomar, till exempel stroke. 

Symtom på ögonmigrän

Ögonmigrän är olika ljusfenomen som påverkar synen och kan pågå från några minuter upp till någon timme. Vanliga symtom är flimmer i synfältet, ljusblixtar, sicksackmönster och helt eller delvist synbortfall. Ljusfenomenen kallas aurafenomen.

Efter aurafenomenen kan man få huvudvärk. Då kallas det migrän med aura. Om aurafenomenen inte följs av huvudvärk kallas det ögonmigrän.

Varför får man ögonmigrän?

Orsaken till ögonmigrän kan variera från person till person. Det kan orsakas av stress eller hormonförändringar, men också till exempel väderomslag eller sömnbrist.

Både vanlig migrän och ögonmigrän kan bero på stress och oro. Därför kan ett tips mot ögonmigrän vara att försöka minska känslan av stress. Att minska stress kan göras på olika sätt. Vissa hjälps av långa promenader, yoga eller mindfulnessövningar. Det är också viktigt att äta och dricka regelbundet och få tillräckligt med sömn.

Behandling mot ögonmigrän

Många som drabbas söker enkla tips mot ögonmigrän och ibland kan huvudvärken som uppstår behandlas med vanliga receptfria läkemedel. Hjälper inte de receptfria läkemedlen kan du få andra läkemedel utskrivna på din vårdcentral. 

Hos vårdguiden kan du få råd om stresslindring

På deras hemsida kan du också läsa mer om ögonmigrän och migrän

Var uppmärksam på symtom 

Blixtrar i synfältet kan också vara symtomen på näthinneavlossning med ett bortfall i synfältet som följd. Om man misstänker att det handlar om näthinneavlossning bör man omedelbart kontakta ögonakuten.

Känner du dig osäker på om du har ögonmigrän eller migrän med aura eller någonting mer allvarligt kan det vara bra att ringa 1177.

Synsam finns här för att hjälpa dig med din ögonhälsa och dina ögonbesvär. Våra optiker är experter på ögon och på flera av våra butiker kan vi erbjuda dig ögonhälsoundersökningar.

Håkan Broman
Den här texten är granskad och godkänd av Håkan Broman som är ansvarig för kliniska produkter och tjänster på Synsam Group.

synundersökning

Så kan Synsam hjälpa dig

Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.
glasögon och linser som faller

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.