SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka ett besök online eller kontakta oss: 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se

boka hörseltest

 

 1. remiss till ögonläkare? Det kan din optiker hjälpa dig med!

 

Olika typer av hörapparater – så funkar de 

1 av 5 svenskar uppskattas ha nedsatt hörsel. Man kan lida av antingen lätt, måttlig och grav hörselnedsättning. Personer med hörselnedsättning kan ha svårare att förstå vardagligt tal, framför allt i bullriga miljöer.

Om man lider av en hörselnedsättning kan en hörapparat hjälpa till så att ljudet förstärks och man uppfattar vad som sägs runt omkring en bättre. Det finns olika typer av hörselhjälpmedel för att passa dig när det kommer till behov, grad av hörselnedsättning, livsstil, budget och fingerfärdighet. En audionom kan hjälpa dig att hitta de bästa hörapparaterna för dina behov.

Nästan en halv miljon svenskar har hörapparat men uppskattningsvis skulle ytterligare 250 000 personer behöva det*. Vi erbjuder hörapparater och hjälpmedel från bland annat Signia, Resound, Phonak, Oticon och Widex. Alla designade och utvecklade för att du ska höra bättre. Det finns både apparater som sitter i örat och bakom örat.

Olika modeller av hörapparater 

Det finns tre olika typer av hörapparater; allt-i-örat-hörapparater, bakom örat med insats och bakom örat med högtalare. Den vanligaste typen av hörapparat har du bakom örat och ljudet leds in i örat genom en sladd. Huvuduppgift är gemensam, att förstärka ljud och göra det lättare för en person med hörselnedsättning att uppfatta vad som sägs. Vilken typ av hörapparat som passar bäst för dig beror både på grad av hörselnedsättning, budget och hur din livssituation ser ut. På våra audionomkliniker hjälper vi dig att hitta en hörapparat som passar dig och dina behov. Här kan du se vårt utbud av hörapparater. 

Allt-i-örat-hörapparater  

En allt-i-örat-hörapparat är skräddarsydd för att passa i just dina öron. Både vad det gäller formen, storleken och dina hörselbehov. Hela hörapparaten sitter inuti örat och de finns i flera hudfärger och modeller. Eftersom de sitter inuti örat är de i princip osynliga. Det finns olika storlekar på allt-i-örat-apparater och den minsta heter IIC som står för Invisible In-Canal. 

Bakom örat med insats 

Den här typen av hörapparat fästs bekvämt bakom örat och ger en naturlig hörselupplevelse. Ljudet transporteras från apparaten till en insats som sitter placerad i hörselgången. Det sker genom en tunn plastslang. Bakom örat med insats-apparater kallas för bakom örat-apparat.   

Bakom örat med högtalare 

Det finns hörapparater som sitter bakom örat som skickar ljudet till en högtalare i örat. De är de allra minsta hörapparaterna och kallas för RITE-apparater. Den här typen av hörselhjälpmedel rekommenderas för lätt till måttlig hörselnedsättning

Så funkar en hörapparat 

De tre delarna som behövs i en hörapparat för att vi ska höra bättre är en mikrofon, en dator och en högtalare.

Ljuden omkring oss fångas upp av mikrofonen som i sin tur omvandlar ljuden till en elektrisk signal som datorn i apparaten bearbetar. Datorn hjälper till att lyfta fram vissa ljud och dämpa andra för att göra det tydligt för oss vad som sägs.  

När datorn behandlat ljudsignalen skickas den vidare till förstärkaren och högtalaren som i sin tur gör om signalen till ljud till innerörat.  

För att vi ska uppfatta vad som sägs behöver ljudet skickas till hjärnan. Hårcellerna i innerörat omvandlar ljudet till elektriska impulser som gör att vi kan tolka ljudet.  

Det är viktigt för hjärnan med tillvänjning av nya ljudbilden, därför ska man använda apparater dagligen. Då lär sig hjärnan den nya ljudbilden. 

Under skalet – hörapparaternas teknik 

Hörapparaten fungerar olika beroende på vilken modell du väljer. De flesta hörapparater ser ganska lika ut på ytan. Trots detta kan de skilja sig på många olika sätt tekniskt. Det är tekniken som avgör priset på en hörapparat. 

Hörapparater går på batterier och batteritiden beror på storlek, funktioner och hur ofta den används.  

Det är inte antalet funktioner som avgör hur bra du hör med din hörapparat? Det gäller att ha rätt funktioner för dig och dina behov. Det du ska fundera på är bland annat: 

 • om du vill ha automatisk eller manuell kontroll av volymen och programmen?  

 • fjärrkontroll? 

 • möjlighet att dämpa vindbrus?  

 • olika lyssningsprogram till exempel restaurangprogram eller musikprogram? 

Många av de nyaste hörapparaterna har tillhörande appar som går att använda som fjärrkontroll, utföra justeringar via samt går att ansluta till internet och ha kontakt med audionomen online. 

För att få en så autentisk och naturlig ljudupplevelse som möjligt finns det olika tekniker och funktioner som återskapar ljudet och gör det möjligt för dig att höra bra. 

*Källa: Hörsellinjen/HRF 

Med normal hörsel bör du kunna höra mycket svaga ljud som en droppande kran. De har en ljudstyrka på 0 till 20 decibel (db). Testa din hörsel kostnadsfritt online och få en första indikation

Läs mer: Nyaste hörapparaterna
Läs mer: Vanliga hörselproblem

 1. Så kan synsam hjälpa dig

  Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka hörseltest för att få hjälp till rätt behandling.

  Boka HÖRSELTEST

  Kontakta oss på 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se