SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka ett besök online eller kontakta oss: 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se

boka hörseltest

 

Hörsellnedsättning

Vanliga hörselproblem: hörselnedsättning

Du har säkert träffat någon som har nedsatt hörsel, för faktum är att nästan en femtedel av Sveriges vuxna befolkning lider av någon typ av hörselnedsättning. Det är 1,5 miljoner människor. Hörselnedsättning betyder att du har förlorat förmågan att höra vissa ljud. De allra vanligaste symtomen på nedsatt hörsel är att du upplever att andra pratar otydligt och svagt. Har du kanske svårt att höra när många pratar samtidigt?

  1. Hörseltest

Snabbtesta din hörsel online


Gör ett hörseltest online och få svar snabbt. Testet tar bara ett par minuter.

Gör ett hörseltest online

Vad kan nedsatt hörsel bero på?

Du kan få nedsatt hörsel i alla åldrar, men hörselnedsättningar uppstår oftast efter 65 års ålder. Stigande ålder är den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel. De första tecknen kan vara att du inte längre hör svaga ljud, som löven som prasslar på hösten när du är ute och går eller ljudet från din klocka på armen. Det är vanligt att åldersrelaterade hörselnedsättningar upptäcks av familjemedlemmar eller vänner till den som drabbats.

En typ av hörselnedsättning kallas ledningshinder (konduktiv hörselnedsättning) och drabbar ytter- eller mellanörat. Den hörselnedsättning som drabbar ytterörat kan bero på flera olika saker men vad de har gemensamt är att de förhindrar ljud att ta sig till innerörat. Det finns ett ledningshinder i vägen så ljudet inte kommer fram till oss på rätt sätt. Ett ledningshinder kan till exempel vara vaxpropp, otoskleros eller skador i örat.

En person med ledningshinder upplever ljudvolymen på allt runt omkring som lägre än andra. Det finns både temporära och permanenta orsaker till nedsatt hörsel. Ledningshinder kan drabba vem som helst till skillnad från sensorineural hörselnedsättning som främst drabbar äldre personer eller personer med bullerskador.

Olika typer av hörselnedsättning

Om du dagligen utsätter din hörsel för mycket buller eller höga ljudnivåer finns det en risk att din hörsel skadas. 

Vissa drabbas också av så kallad plötslig hörselnedsättning, sudden deafness. Det brukar utvecklas under några timmar på ena örat, men det kan ibland röra sig om dagar. Hörseln försämras då mycket hastigt och markant. En plötsligt hörselnedsättning kan upplevas som mycket obehaglig men oftast går besvären över av sig själv. Det är relativt ovanligt att man drabbas av en plötslig hörselnedsättning i båda öronen samtidigt.

Du kan också lida av tinnitus vilket innebär att du hör besvärande ljud i öronen. Om du drabbats av tinnitus blir du oftast överkänslig för starka ljud.

En hörselnedsättning brukar graderas som lätt, måttlig eller grav. Den som lider av en grav hörselnedsättning kan inte höra tal i ett vanligt samtal utan hör bara mycket starka röster eller ljud. 

Hörselnedsättning i alla åldrar

Tillfällig hörselnedsättning

Tillfällig hörselnedsättning kan bero på öroninflammation eller en vaxpropp. Det går att åtgärda och drabbar de flesta någon gång i livet.

Öroninflammation orsakas av bakterier eller virus och är smärtsamt för de flesta. Smärtan beror på att det samlats vätska bakom trumhinnan, som ökat trycket mot den. Ofta går öroninflammation över av sig själv – annars behandlas det med antibiotika utskrivet från läkare.

En vaxpropp kan också orsaka hörselnedsättning. Vi har öronvax för att hålla hörselgången ren. Ibland när det bildas för mycket på samma gång kan en vaxpropp uppstå. Vaxproduktionen kan stimuleras när vi petar i öronen, använder öronproppar eller hörapparater och kan i sin tur leda till en vaxpropp.

På apoteket finns receptfria medel som hjälper dig att avlägsna vaxproppen. Om det inte fungerar kan en läkare hjälpa dig spola örat för att få bort proppen.

Permanent hörselnedsättning

Det finns en del permanenta orsaker till hörselnedsättning också. Det kan vara ett hål i trumhinnan eller ett trasigt hörselben som orsakar problemet.

Ett hål i trumhinnan kan man få av till exempel slag mot eller kring örat, föremål i örongången eller plötsligt tryck från explosioner eller vid dykning på djupt vatten.

Permanent hörselnedsättning kan också vara ärftligt. Otoskleros är en typ av ärftligt ledninghinder som innebär att stigbygeln i örat blir trögrörlig med tiden och slutligen stelnar. Resultatet är nedsatt hörsel eftersom ljudet inte når hörselorganet i örat. Otoskleros debuterar oftast vid 30-årsåldern och kan i vissa fall utlösas av graviditet. Cirka en procent av befolkningen har otoskleros och den drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män.

Talbananen

Vid en hörselundersökning används ett audiogram för att få en uppfattning om hörseln. Med hjälp av det kan audionomen se om det finns en hörselnedsättning och var i örat skadan sitter.

Audiogrammet visar vilka ljud som är hörbara samt ohörbara för personen med nedsatt hörsel. Om man upplever att volymen av tal och ljud är försämrad sitter skadan eller hindret i mellanörat medan en skada i innerörat kännetecknas av att ljud upplevs som otydliga istället.

I audiogrammet finns en avlång bananliknande skugga där talljuden i svenska språket ligger. Området som skuggan täcker är de viktigaste frekvenserna för talförståelse och kallas för talbananen.

Hjälp och behandling vid nedsatt hörsel

Tillfällig hörselnedsättning går antingen över av sig själv eller behandlas med läkemedel enligt rekommendation från läkare.

Om man har en permanent hörselnedsättning som hål i trumhinnan eller otoskleros kan en hörapparat hjälpa till att höja ljudvolymen. Hörapparaten förstärker då volymen så ljudet kommer förbi ledningshindret i örat.

Det går även att behandla permanent hörselnedsättning med kirurgi.

Vid en hörselundersökning konstaterar audionomen vilken typ av hörselnedsättning du lider av. Vid hörselundersökningar kan även andra sjukdomar upptäckas, som till exempel vestibulärt schwannom. Det är en godartad tumör på hörsel- och balansnerven, som ger symptom som till exempel enkelsidig hörselnedsättning och tinnitus. Då hänvisar audionomen dig vidare till rätt hjälp.

Läs mer: Vad kan tinnitus bero på?
Läs mer: Snabbtesta din hörsel online!
Läs mer: Guide till hörapparater

  1. Så kan synsam hjälpa dig

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka hörseltest för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka HÖRSELTEST

    Kontakta oss på 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se