1. remiss till ögonläkare? Det kan din optiker hjälpa dig med!

Vanliga hörselproblem: sensorineural hörselnedsättning

Den vanligaste typen av hörselnedsättning är sensorineural hörselnedsättning. Den drabbar innerörat och försvårar uppfattningen av vissa frekvenser och ljud. Personer med sensorineural hörselnedsättning upplever ofta att deras omgivning pratar otydligt. Ljudvolymen är densamma men ljudet låter annorlunda. De främsta orsakerna till nedsättningen är ålder, bullerskador eller ärftlighet.

Vad är sensorineural hörselnedsättning?

Personer som drabbats av sensorineural hörselnedsättning saknar eller har icke fungerade sinnesceller och nervtrådar i örat. Sinnescellerna, även kallat hårceller sitter i hörselsnäckan och det är därifrån ljuden omvandlas till signaler till hjärnan.

Om man fått en skada på hörselsnäckan blir vissa ljud mycket svårare att uppfatta och skilja från varandra.

Hårcellerna i örat ansvarar för olika toner. Längst in i örat sitter de som tar hand om mörka toner medan de ljusa tonernas hårceller sitter ytterst i örat.  Det är vanligt att personer med sensorineural hörselnedsättning inte kan tolka ljusa konsonanter som S och F. Ord med dessa bokstäver kan vara svåra att skilja på, till exempel fakta och sakta.

Det är väldigt svårt att uppfatta vad som sägs om flera personer pratar samtidigt för personer med sensorineural hörselnedsättning. Hörselskärpan blir sämre och ljud flyter ihop och blir osammanhängande om för mycket pågår på samma gång.

Sensorineural hörselnedsättning - Hörlurar

Hörlurar – en okänd bov

I takt med att hörlurar blir en större del av vår vardag ökar även hörselskadorna.

Att för hög volym påverkar vår hörsel negativt är välkänt men hörseln kan även skadas om man lyssnar för många timmar i sträck.

Ständigt brus i airpods har alltså samma negativa effekt på vår hörsel som att för mycket skärmtid kan bidra till närsynthet. Anledningen är för att vi tenderar att höja volymen stegvis eftersom vi vänjer oss vid den höga volymen.

Örat klarar av en ljudnivå på 85 dB i 8 timmar innan risken för hörselskada ökar. Idag kan man se decibelnivån på de flesta mobiltelefoner för att förhindra att man överstiger den rekommenderade ljudnivån.

Presbyacusis – åldersrelaterad hörselnedsättning

I tonåren börjar öronens hårceller minska långsamt och när man blivit pensionär är ungefär hälften av alla hårceller borta. Till följd av det blir hörseln nedsatt. Denna typ av sensorineural hörselnedsättning som kommer när man blir äldre kallas för presbyacusis.

Om man utsatts för mycket buller kan hårcellerna försvinna snabbare och hörseln blir nedsatt i ett tidigare stadie i livet. Ärftlighet är en annan faktor som kan påskynda processen.

Hur kan sensorineural hörselnedsättning behandlas?

Hörapparater är till stor hjälp för personer med sensorineural hörselnedsättning eftersom de förstärker frekvenserna där hörseln är svagare. De hjälper till att få tillbaka klarhet i talet så det blir lättare att förstå vad som sägs. Det finns olika typer av hörapparater för att passa hörselnedsättningen personen lider av.

  1. SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka hörseltest för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka HÖRSELTEST