SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka ett besök online eller kontakta oss: 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se

boka hörseltest

 

Hörselnedsättning

Vanliga hörselproblem: sensorineural hörselnedsättning

Den vanligaste typen av hörselnedsättning är sensorineural hörselnedsättning. Den drabbar innerörat och försvårar uppfattningen av vissa frekvenser och ljud. Personer med sensorineural hörselnedsättning upplever ofta att deras omgivning pratar otydligt. Ljudvolymen är densamma men ljudet låter annorlunda. Orsaker till sensorineural hörselnedsättning är ålder, bullerskador eller ärftlighet. Sensorineural hörselnedsättning kan drabba båda öronen eller det ena örat. 

Med normal hörsel bör du kunna höra mycket svaga ljud. Är du orolig att du inte hör som du ska? Ta reda på om du lider av en hörselnedsättning genom att göra ett första snabbtest online.

Vad är sensorineural hörselnedsättning?

Personer som drabbats av sensorineural hörselnedsättning saknar eller har icke fungerade sinnesceller och nervtrådar i örat. Sinnescellerna, även kallat hårceller sitter i hörselsnäckan och det är därifrån ljuden omvandlas till signaler till hjärnan. 

Om man fått en skada på hörselsnäckan blir vissa ljud mycket svårare att uppfatta och skilja från varandra.  Skador hindrar ljud från att överföras ordentligt från örat till hjärnan.

Hårcellerna i örat ansvarar för olika toner. Längst in i örat sitter de som tar hand om mörka toner medan de ljusa tonernas hårceller sitter ytterst i örat.  Det är vanligt att personer med sensorineural hörselnedsättning inte kan tolka ljusa konsonanter som S och F. Ord med dessa bokstäver kan vara svåra att skilja på, till exempel fakta och sakta. Det kan vara extra svårt att uppfatta i bullriga miljöer. 

För den som lider av sensorineural hörselnedsättning är det också väldigt svårt att uppfatta vad som sägs om flera personer pratar samtidigt. Hörselskärpan blir sämre och ljud flyter ihop och blir osammanhängande om för mycket pågår på samma gång.

Sensorineural hörselnedsättning - Hörlurar

Hörlurar – en okänd bov

Du kan få nedsatt hörsel om du utsätts för starka ljud. Det är viktigt med vilopauser från höga ljud för att undvika skador. Det är också viktigt att du skyddar din hörsel mot starka ljud. 

I takt med att hörlurar blir en större del av vår vardag ökar även hörselskadorna. Att för hög volym påverkar vår hörsel negativt är välkänt men hörseln kan även skadas om man lyssnar för många timmar i sträck.

Ständigt brus i airpods har alltså samma negativa effekt på vår hörsel som att för mycket skärmtid kan bidra till närsynthet. Anledningen är för att vi tenderar att höja volymen stegvis eftersom vi vänjer oss vid den höga volymen.

Örat klarar av en ljudnivå på 85 dB i 8 timmar innan risken för hörselskada ökar. Idag kan man se decibelnivån på de flesta mobiltelefoner för att förhindra att man överstiger den rekommenderade ljudnivån.

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Presbyacusis – åldersrelaterad hörselnedsättning

I tonåren börjar öronens hårceller minska långsamt och när man blivit pensionär är ungefär hälften av alla hårceller borta. Till följd av det blir hörseln nedsatt. Denna typ av sensorineural hörselnedsättning som kommer när man blir äldre kallas för presbyacusis.

Om man utsatts för mycket buller kan hårcellerna försvinna snabbare och du får nedsatt hörsel i ett tidigare stadie i livet. Ärftlighet är en annan faktor som kan påskynda processen.

Hur behandlas sensorineural hörselnedsättning?

Hörapparater är till stor hjälp för personer med sensorineural hörselnedsättning eftersom de förstärker frekvenserna där hörseln är svagare. De hjälper till att få tillbaka klarhet i talet så det blir lättare att förstå vad som sägs. Det finns olika typer av hörapparater för att passa hörselnedsättningen personen lider av. 

Läs mer: Olika typer av hörselnedsättning: lätt, måttlig eller grav hörselnedsättning.
Läs mer: Vad är plötslig hörselnedsättning, sudden deafness?
Läs mer: Har du svårt att höra svaga ljud? Testa kostandsfritt online.

  1. Så kan synsam hjälpa dig

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka hörseltest för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka HÖRSELTEST

    Kontakta oss på 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se