SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka ett besök online eller kontakta oss: 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se

boka hörseltest

 

Stegen till en bättre hörsel – så går en hörselundersökning till 

En hörselundersökning görs för att upptäcka nedsättningar av hörseln. Den görs hos en audionom, som lokaliserar problemet och hjälper till att hitta rätt hörapparat för dina behov. 

Genom att upptäcka en hörselnedsättning i tid kan många framtida komplikationer förebyggas och livet kan underlättas på många sätt.

Undersök din hörsel i tid 

Det är viktigt att upptäcka en hörselnedsättning i tid. Om man går för länge utan att åtgärda den kan det leda till allvarliga följder. Forskning visar att obehandlad hörselnedsättning påverkar långtidsminnet, vilket i sin tur kan öka risken för demens. 

Det påverkar även psyket och livskvaliteten att höra dåligt. Ansträngningen att försöka höra vad som sägs runt omkring kan vara oerhört tröttsam, vilket kan leda till att man tar avstånd och drar sig tillbaka från sociala sammanhang.  

Vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är stigande ålder. Runt 50 års ålder brukar de första tecknen på försämrad hörsel visa sig. Ofta märker vi inte själva när vi börjar höra dåligt. Många gånger är det omgivningen som märker att du börjar höja volymen på tv:n eller ber folk upprepa sig när de pratar. Det är vanligt att man förnekar att det är ens egen hörsel som är problemet, ofta tycker man att det är omgivningen som pratar otydligt.  

Genom att kolla upp hörseln redan vid 45 års ålder förhindrar man att gå för länge med en hörselnedsättning och kan förebygga påföljder av det. När man passerat 55 år rekommenderas det att testa hörseln en gång per år. 

Ett hörseltest bokas enkelt här och tar bara några minuter. Det behövs ingen remiss. 

Så går en hörselundersökning till 

En hörselundersökning inleds med ett kort samtal och en visuell undersökning av hörselgången – en så kallad otoskopi. Detta görs för att upptäcka eventuella vaxproppar eller andra ledningshinder som kan hindra ljud från att komma fram. Därefter spelar audionomen upp olika ljudfrekvenser för dig, i ett öra i taget. Du sitter i ett tyst rum med hörlurar och trycker på en knapp varje gång du hör ett ljud. Hörseltestet kallas för tonaudiometri. 

Efter testet görs en sammanställning av de ljud du kan höra, en hörselkurva. Bilden av detta kallas för audiogram. Om tonaudiometrin visar på en hörselnedsättning brukar det göras en till undersökning för att se hur din hjärna uppfattar talljud. Du får då höra olika meningar och ombeds upprepa det sista ordet i meningen. Denna typ av undersökning kallas för talaudiometri och resultatet av testen hjälper audionomen förstå vilka frekvenser du inte kan höra, för att hitta rätt hörapparat för dig. Ett hörseltest brukar ta ca 30 minuter och bedömning och val av hörapparat tar ungefär lika lång tid. 

Skulle det vara så att ditt hörselproblem är av en typ som inte kan behandlas med till exempel en hörapparat får du hjälp med kontakt till rätt vårdgivare. 

Synsam hörsel butik

Att prova ut en hörapparat 

När audionomen fått en bild av din hörsel brukar de ställa några frågor till dig, bland annat om vilka situationer du hör sämre i, hur länge du upplevt problemen och om det piper i öronen. Du får även frågor om hur din livssituation ser ut och om föredrar en enkel modell med de huvudsakliga och mest centrala funktionerna eller om du vill ha en med fler finesser. 

Det kan vara bra att fundera på dessa typer av frågor innan besöket.  Utifrån resultatet på hörselundersökningen och dina svar på frågorna presenteras en eller flera hörapparater som är lämpliga för dig. Du får då avgöra om du vill beställa dem direkt eller avvakta.  

Utprovningen av hörapparaterna görs hos Audionomen efter audiogram. Därefter får du prova dem hemma och i din vardagsmiljö. Du ska använda dem så mycket som möjligt för att vänja hjärnan med den nya ljudbilden. Efter ett tag blir du kallad på återbesök för en utvärdering av provperioden. Audionomen justerar då hörapparaterna för att de ska passa så bra som möjligt.  

Det brukar krävas flera besök och varje gång fylls det på med information. Vi uppfattar ljud på olika sätt och därför är inställningarna på din hörapparat individuell och behöver testas fram innan den slutgiltiga inställningen är klar.

Är du orolig att du lider av nedsatt hörsel, kanske har du svårt att höra vad andra säger när fler pratar samtidigt? Gör ett kostnadsfritt hörseltest online och få en första indikation.

Läs mer: Olika typer av hörselnesättning - permanent eller tillfällig hörselnesättning

  1. Så kan synsam hjälpa dig

    Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka hörseltest för att få hjälp till rätt behandling.

    Boka HÖRSELTEST

    Kontakta oss på 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se