Populära sökningar

Vår vision

Vår vision är att vara det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa. Vår mission är att vi ger varje kund den bästa servicen och de mest hållbara lösningarna för att se och se bra ut. Ambitionen är att fortsätta stärka positionen som branschledande inom både ögonhälsa och ögonmode, med ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan. Vi arbetar med ständiga förbättringar i allt vi gör.

Synsam tar ansvar

Synsams hållbarhetsarbete fokuserar på områdena kundansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Vår målsättning är att uppfattas som ett långsiktigt hållbart företag och en viktig del i det är miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande från leverantörsled, till produktion och ut i butik. Vårt hållbarhetsarbete utvecklas ständigt och vi stödjer globala målen för hållbar utveckling.

Genom vår verksamhet har vi ansvar och möjlighet att bidra till flera av FN:s mål.  Framför allt ligger vårt fokus på mål 12, "Hållbar produktion och konsumtion" samt mål 3, "Hälsa och välbefinnande".  Vi stödjer också UN Global Compact’s principer för ansvarsfullt företagande.

Synsam Groups värdekedja, det vi ansvarar för från ax till limpa, är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Med våra "hållbarhetsglasögon" granskar vi alla verksamhetens delar: från designutveckling, råvaruinköp, produktion och transporter, genom verksamheten och försäljning till produktanvändning och återanvändning och återvinning. Under varje del i värdekedjan finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Tält framför sjö.

Vårt samhällsuppdrag

Vi vill hjälpa människor med deras ögonhälsa.

Enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen kommer hälften av världens befolkning att vara närsynta till år 2050. Det är ett problem vi behöver ta på större allvar. 

Trots sin litenhet är ögats välmående grundläggande för det mesta vi gör i livet. Bara sju gram tungt är ögat ett av kroppens mest komplicerade organ och samtidigt den i särklass snabbaste muskeln med en kontraktionsförmåga på en hundradels sekund. Liksom vikten av att regelbundet ta hand om sina tänder och besöka tandläkaren en gång om året, är kontrollen av synen och ögonhälsan också behjälpt av regelbundenhet.

Andelen närsynta svenskar har till exempel ökat med närmare 300 procent på 80 år, enligt en studie genomförd på värnpliktiga. Det är ett problem vi behöver ta på större allvar. Inte minst med tanke på den ökade risken för komplikationer som kan uppstå senare i livet.

Ökat har också tiden som barn och unga tillbringar framför en digital skärm av något slag. Effekten som blått ljus har på ögats funktionssätt är ett relativt nytt forskningsområde. Att det kan ha en negativ påverkan är redan klarlagt, men i vilken omfattning behöver utredas vidare.

Med den eskalerande ohälsan är det alltså viktigt att besöka sin optiker. För att hjälpa människor med att enkelt och regelbundet få tillgång till korrekta synhjälpmedel och kontrollera sin ögonhälsa erbjuder Synsam ett glasögon – och linsabonnemang.

Vad vi vet, var Synsam Group först i världen med att erbjuda abonnemang på ögonhälsa och ögonmode. Genom att hyra istället för att äga ges kunderna möjlighet att regelbundet undersöka sin syn och vid behov byta sina glas, kontaktlinser. Förbrukade glasögon går till återanvändning eller återvinning.

Fors i skog

Vi tar ansvar för miljön

Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och möjlighet att bidra till att möta de globala klimatmål som FN satt upp. 

Fors i skog

Vi tar ansvar för samhället

Synsam vill vara med och skapa ett bättre liv för människor och samhället i stort. Därför jobbar vi också med social hållbarhet.