Glasögon utan kostnad till barn och ungdomar


När det gäller glasögon till barn följer vi på Synsam de regler som regering och landsting satt upp.  Det gör att vi nyttjar de bidrag som barnet får via landsting och erbjuder på så sätt glasögon utan kostnad till barn och ungdomar upp till och med det år barnet fyller 19 år. För att bidrag ska utbetalas krävs en styrkeförändring och ett recept från ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Hanteringen av bidraget sker via landstinget och de betalar ut bidraget på det sätt de finner lämpligast. Utbetalningen kan därför skilja sig mellan de olika landstingen.
I vissa län betalas bidraget ut direkt till kund efter att man köpt sina glasögon och skickat in kvittot, och i vissa län kan bidraget lösas direkt i butik.  Våra butiker hjälper dig med vad som gäller i just ditt län.

Bidraget är satt till minst 800 kr, skillnader kan förekomma mellan landsting.
Bidraget kan nyttjas för både glasögon och kontaktlinser.
Bidraget ges till alla barn till och med det år man fyller 19 år.

Bidrag utgår inte om man tappat bort eller haft sönder sina glasögon.

Självklart har man möjlighet att uppgradera och lägga till en summa för att få tunnare och flackare glas eller en annan båge än de som ingår i erbjudandet.

Vid behov undersöker vi givetvis barnets syn även om det redan finns ett giltigt recept då ni besöker oss.

Välkommen till någon av våra butiker så berättar vi mer.

  1. Boka tid för synundersökning


    På Synsam gör vi barnanpassade synundersökningar på barn över åtta år. Nedan kan du boka synundersökning för ditt barn om du misstänker att ditt barn ser dåligt, eller kontakta din närmaste butik här

    Boka synundersökning

 KONTAKTLINSERna SOM BROMSAR NÄRSYNTHET HOS BARN OCH UNGA


Närmare 40 procent av alla unga är närsynta, visar en studie av svenska värnpliktiga från 2008. Förutom de besvär som synfelet i sig kan medföra ökar även risken för komplicerade ögonsjukdomar senare i livet som exempelvis grön starr och näthinneavlossning. I dagarna lanseras kontaktlinsen "MiSight 1 day" som bromsar utvecklingen av närsynthet. Linserna är speciellt framtagna för barn och unga och kan användas redan vid 8 års ålder.

Aktuella siffror visar att andelen närsynta barn och unga i Sverige ökat med hela 400 procent sedan 40-talet. Liknande trender kan ses världen över. Enligt det ansedda australienska forskningsinstitutet Brien Holden Vision Institute beräknas hälften av världens befolkning vara närsynta år 2050. Det kommer också vara den vanligaste orsaken till permanent synnedsättning i framtiden.

- Vi vet att det finns en ärftlig faktor bakom närsynthet. Men studier visar också att sättet vi använder våra ögon på spelar en avgörande roll. För mycket närarbete och brist på utomhusvistelse hos våra barn har en skadlig inverkan på ögats funktionalitet. Tyvärr finns det inget som pekar på att dessa vanor är på väg att ändras i framtiden, säger Håkan Broman, optiskt ansvarig på Synsam Group i kommentar.

Den nya kontaktlinsen MiSight 1 day – som utvecklats av linstillverkaren CooperVision – har genomgått en tre år lång forskningsstudie med 144 barn i åldrarna 8 till 15 år. Den visar att hos de barn som använde MiSight 1 day bromsades utvecklingen av närsynthet i genomsnitt med 59 % jämfört med kontrollgruppen. Och hos endast ett av tre barn som använde MiSight-linsen ändrades synfelet med -0,75D eller mer under studietiden. Hos barnen som istället använde vanlig korrigering försämrades synen med mer än -0,75 hos tre av fyra barn.

- Vi är naturligtvis otroligt glada över att nu kunna erbjuda alla barn över åtta år kontaktlinser som bevisligen bromsar upp närsyntheten. Det är ett stort och viktigt steg inom ögonhälsa. Vi måste samtidigt ha respekt för att kontaktlinser för barn väcker en del frågor. Men i den studie som gjorts uppgav 9 av 10 barn att de hellre använde sina MiSight-linser än glasögon och lika många av föräldrarna ansåg att deras barn var mycket nöjda med helhetsupplevelsen, avslutar Håkan Broman.

MiSight 1 day säljs i utvalda SynsambutikerHär hittar du Synsambutikerna som säljer MiSight 1 day: