Synsam Ångerblankett


Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Synsam om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan, men behöver inte, använda den särskilda blankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram. Du hittar blanketten här:


Ångerblankett