1. Glasögonabonnemang från Synsam Lifestyle

HörselNEDSÄTTNING kan leda till Social isolering

Risken att bli socialt isolerad ökar om du hör dåligt och pandemin har förvärrat läget. Många är dessutom drabbade utan att veta om det. 
– Det är viktigt att börja prioritera sin hörsel i tid, säger Maria Chatziapostolou, legitimerad audionom på Synsam.

Under coronapandemin har många äldre varit tvungna att isolera sig för att minska risken att bli sjuka. Ett stort antal människor har fått hjälp med handling och andra ärenden och på så sätt knappt lämnat huset. Många har också skjutit upp hälsokontroller och sjukhusbesök.

Att kontrollera hörseln har kanske prioriterats bort och många har drabbats av hörselproblem utan att själva veta om det. Istället är det personer i de drabbades närhet som lagt märke till symtom.
– Vi ser fler anhöriga som hör av sig till oss. Deras föräldrar har fått sämre hörsel under covid. Det gäller att vara uppmärksam på symtom, säger Maria Chatziapostolou legitimerad audionom hos Synsam. 


Vilka symtom gäller det att vara uppmärksam på? 

–  Att man höjer ljudet på TV:n, inte hör när telefonen ringer, upprepar frågor och inte hänger med i samtal i bullriga miljöer är några tecken på att hörselfunktionen försämrats, säger Maria Chatziapostolou. 

2015 hade nästan hälften av Sveriges befolkning över 50 år problem med hörseln, enligt en undersökning från TNS Sifo. Samma undersökning visade också att 42 procent av människor med  hörselnedsättning upplever svårigheter i det sociala livet.

När det kommer till sensorineurala hörselnedsättningar, hörselnedsättningar orsakade av att innerörat eller hörselnerven är skadad, är åldrande den vanligaste faktorn.  

Om du misstänker att du lider av en hörselnedsättning är det viktigt att söka hjälp. Det första du ska göra är att besöka en audionom som kan konstatera om det rör sig om en hörselnedsättning, säger Maria Chatziapostolou. 

Audionomen lokaliserar sedan problemet och hjälper dig att hitta hörapparater som passar dina behov. Oftast krävs bara tre besök för att kunna höra bra igen. 

BOKA HÖRSELTEST 
 

Vi hör med örat - men lyssnar med hjärnan 

Även om örat är centralt för hörselfunktionen, lyssnar du faktiskt med hjälp av hjärnan. När ljud når innerörat omvandlas de till neuralkoder, som i sin tur överförs till hjärnan. Men, om man inte använder sin hörsel fullt ut, kan hörselfunktionen försämras.

–  Du behöver aktivera hjärnan och använda hörseln. Hörapparater är inte som ett par läsglasögon, du behöver använda dem kontinuerligt för att hjärnan ska lära sig den nya ljudbilden, säger Maria Chatziapostolou.
 

Hörapparat viktigast för att bryta social isolering

Maria Chatziapostolou betonar vikten av att snabbt söka hjälp om man misstänker en hörselnedsättning. 

–  Det är viktigt att börja prioritera sin hörsel i tid, för då lär man sig ljudbilden mycket bättre. Det är dessutom lättare med motoriken ju yngre man är, då lär man sig att sätta på hörapparaterna. Det kan vara svårt när man blir äldre.

För att bryta den sociala isolering som personer med hörselnedsättning kan uppleva, är hörapparater den viktigaste biten. 
– När man använder hörapparater kan man höra nyheterna på TV:n och hänga med i samtal med familj och vänner. Det handlar också om tryggheten i att exempelvis kunna gå på stan och höra om någon på andra sidan gatan ropar på dig, säger Maria Chatziapostolou. 

Hörseln är viktig för vår hälsa


– Hörselfunktionen kan delas upp i två hjärnfunktioner: orientering och fokusering. Dessa två  befinner sig i ett konstant samspel med varandra för att optimera hörselfunktionen. Att inte använda hörseln fullt ut och på så vis träna hjärnan kan få konsekvenser för hälsan. 

– En studie från Linköpings Universitet visar på sambandet mellan åldersrelaterad hörselnedsättning och demens. Studien visar att en lätt hörselnedsättning fördubblar risken för demens, medan en grav hörselnedsättning femdubblar risken för sjukdomen.

BOKA HÖRSELTEST


Hos oss på Synsam får du träffa en legitimerad audionom som går igenom din hörsel. Vi är en auktoriserad hörselklinik som tar emot patienter över 18 år. Välkommen att boka tid för hörseltest, ingen remiss behövs! 

BOKA HÖRSELTEST