SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedstättning. Boka ett besök online eller kontakta oss: 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se

boka hörseltest

 

Hörselskydd

Guide till olika hörselskydd för jobbet och fritiden 

Vissa ljud och ljudmiljöer kan skada vår hörsel. En del platser och situationer med höga ljud kan vi inte undvika – då är det viktigt att skydda hörseln för att undvika skador.  

Riskmiljöer för din hörsel 

Om man utsätts för starkt buller och höga ljud kan man drabbas av tillfällig eller permanent hörselnedsättning. Vissa platser har en högre ljudnivå än andra, där är det extra viktigt att vara medveten och försiktig med sin hörsel. 

Ljud mäts i decibel (dB). När man kommer över 80 dB är risken större att drabbas av hörselskador om ljudet pågår en längre tid. Åtta timmar brukar man säga är gränsen innan det kan bli skadligt. En bullrig restaurang eller trafikerad gata ligger på ungefär 85 dB. 

Ljudnivåerna i tunnelbanan eller vid tågstationer kan stiga över den nivån och där gäller det att vara extra försiktig. 

Konserter och klubbar är klassiska exempel på platser där ljudvolymen är väldigt hög. Det är tillåtet med en ljudnivå på 100 dB på konserter. Musikvolymen är hög och människor behöver överösta musiken för att höra varandra. Örat klarar cirka 10 minuter av den ljudnivån innan risken för hörselskador ökar. 

Även musik som spelas i egna hörlurar kan vara riskfyllt om ljudvolymen är för hög. En vanlig fälla när man lyssnar lång tid i sträck i hörlurar, är att örat vänjer sig vid ljudnivån och att man omedvetet höjer volymen några steg i taget. 

Vad rädd om hörseln på jobbet 

Vissa yrkesgrupper är extra utsatta för starka ljud. Lärare, förskollärare, tandläkare och personer som jobbar inom industrin och på byggarbetsplatser har ofta problem med hörseln. Kontinuerligt buller från motorer, borrmaskiner, högljudda samtal och musik ökar risken för hörselproblem. 

Ljud över 120 dB kan skada hörseln och göra ont även om du utsätts en kort stund. Barnskrik och ambulanssirener ligger omkring 120 dB.  

Så kan du förebygga hörselskador 

Det bästa sättet att förebygga hörselskador är med hjälp av hörselskydd.  

Om du går på konsert eller klubb där du vet att det kommer vara hög ljudnivå är det bra att ta med dig öronproppar eller hörselkåpor. På de flesta konserter brukar det säljas öronproppar, om man inte har med sig egna. 

Om du arbetar på en plats där den genomsnittliga ljudnivån är 80 decibel eller mer under en heldag ska du som anställd få tillgång till hörselskydd. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en hörselundersökning om mätningar visar att det finns en risk att drabbas av en hörselskada. 

Ibland utsätts du för höga ljud oförberett. Ett tips är att alltid ha ett par öronproppar liggande i väskan eller jackfickan om höga ljudnivåer skulle dyka upp när du minst anar det.  

Om man till exempelvis åker tunnelbana eller tåg kan öronproppar komma väl till användning eftersom inbromsningarna kan skapa höga ljud. Andra exempel på när du kan behöva hörselskydd är till exempel om du hamnar bredvid ett skrikande spädbarn på bussen eller brandlarmet går i en lokal. 

Om du ofta lyssnar på musik i hörlurar finns det en funktion i Iphone under appen Hälsa som visar hur hög ljudnivå du har på din mobil. Eftersom det är lätt att, ofta omedvetet, höja volymen lite i taget så är ett tips är att hålla koll på decibelnivån i appen. 

Olika typer av skydd för din hörsel 

Det finns olika varianter av hörselskydd på marknaden och innan du köper öronproppar, kåpor eller liknande är det viktigt att kolla de är CE-märkta. CE-märkningen innebär att de uppfyller de europeiska kraven för hörselskydd. 

 

De typer av hörselskydd som finns är följande: 

 • Öronproppar – sätts in i örat och täcker hörselgångens mynning. Det finns både engångsproppar och formgjutna som du kan använda flera gånger.  

 • Musikproppar – speciella öronproppar avsedda för konserter och musikspelningar. De ger en jämnare dämpning än klassiska öronproppar. 

 • Hörselkåpor – två kåpor med ljudabsorberande material placeras över ytteröronen.  

 • Hjälmmonterade hörselkåpor – hörselkåpor som är inbyggda i skyddshjälmar. Armarna på kåporna kan justeras så de kan placeras över öronen.  

 • Hjälmar – Det finns hjälmar med ljuddämpande material. De täcker huvudet och ytterörat minskar att ljud kommer in till innerörat. 
   

Skydda hörseln i olika situationer 

Beroende på vilken situation du befinner dig i, kan du behöva olika dämpningsnivåer på ditt hörselskydd. Skydden innehåller filter som dämpar buller och oljud där det behövs och släpper in det ljud du vill höra. Exempelvis tal eller musik.  

Om du utsätts för högfrekvent ljud bör ditt hörselskydd vara utrustat med filter för det typen av ljud. Högfrekvent ljud avser ljud i frekvensområdet 2000–20 000 Hz.  

Lågfrekvent ljud kräver specifika skydd också. Ljud mellan 20–200 Hz räknas som lågfrekvent. Ljud däremellan kallas mellanfrekventa ljud. 

Hörselskyddens dämpningsvärden står i bruksanvisningen och anges ofta som H-,M- och L-värden.  

Hörselskydd för olika yrken 

Det finns formgjutna hörselskydd för olika situationer och yrkesfolk.  

Jakt och gevärsskott (150 dB) kan skada hörseln ordentligt och kräver exempelvis ett skydd som förstärker låga ljud men skyddar mot smällarna. 

Jakt har en hög ljudnivå vid avlossade skott

Andra yrkesgrupper som kan ha behov av specialiserade hörselskydd är musiker, personer inom flygindustrin och lärare. Men även vårdpersonal eftersom buller från utrustning, spring i korridorer och luftkonditionering kan göra personalen stressade om det pågår för länge.  

Stress är inte optimalt när man arbetar med patienter och att sätta diagnoser. Hörselskydden som är lämpade till vårdpersonal dämpar bakgrundsljudet och släpper igenom tal och larmsignaler. 

Läs mer: Olika typer av hörselnedsättning - mild, måttlig eller grav hörselnedsättning.
Läs mer: Olika typer av hörapparater - så funkar de

Våra formgjutna hörselskydd 

Hos oss på Synsam hittar du speciellt formgjutna hörselskydd för olika situationer. Vi erbjuder hörselskydd för följande tillfällen: 

Jakt – För dig som jagar erbjuder vi hörselskydd som förstärker svaga ljud som prassel i skogen och tal men skyddar din hörsel från de högljudda gevärsskotten. Dessa kan du dessutom enkelt koppla till jaktradion. 

Industri – Industriarbetare kan utsättas för starka ljud från maskiner. Med formgjutna hörselskydd från oss kan du samtala med dina kollegor utan att riskera hörselskador.  

Andra arbetsplatser – Hos oss hittar du formgjutna hörselskydd för personer som jobbar på förskola, verkstad eller som tandläkare. Tal från patienter och elever hörs igenom och du kan samtala med dem medan skadliga ljud runtomkring dämpas.  

Konserter - Njut av din favoritmusik utan att skada din hörsel på konserter och när du lyssnar i egna hörlurar. Vi kan erbjuda sig formgjutna insatser till hörlurar som kan kopplas till telefonen med bluetooth eller med sladd.  

Sömn – Har du svårt att somna på grund av ljuden runt omkring? Sömnskydd dämpar alla ljud runt dig. Både ljudet av stökiga grannar, basen från nattklubbar och uteliv samt brummande flyg. Brandlarm och väckarklocka hörs igenom. 

Simturen – För dig som simmar mycket och vill skydda öronen mot infektioner har vi formgjutna simskydd. De förhindrar vatten att komma in i öronen och flyter på vattnet om man skulle tappa dem.  

 1. SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

  Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. Boka hörseltest för att få hjälp till rätt behandling.

  Boka HÖRSELTEST

  Kontakta oss på 010 182 11 10  alt. info@audionomkliniken.se