VÅRT SAMHÄLLSUPPDRAG:

Vi vill hjälpa människor med sin ögonhälsa

Håkan Lundstedt
Håkan Lundstedt, Koncernchef och vd på Synsam Group.

Trots sin litenhet är ögats välmående grundläggande för det mesta vi gör i livet. Bara sju gram tungt är ögat ett av kroppens mest komplicerade organ och samtidigt den i särklass snabbaste muskeln med en kontraktionsförmåga på en hundradels sekund. Liksom vikten av att regelbundet ta hand om sina tänder och besöka tandläkaren en gång om året, är kontrollen av synen och ögonhälsan också behjälpt av regelbundenhet.

Andelen närsynta svenskar har till exempel ökat med närmare 300 procent på 80 år, enligt en studie genomförd på värnpliktiga. 
Och enligt färska beräkningar kommer hälften av världens befolkning att vara närsynta till år 2050. Det är ett problem vi behöver ta på större allvar. Inte minst med tanke på den ökade risken för komplikationer som kan uppstå senare i livet.

Ökat har också tiden som barn och unga spenderar framför en digital skärm av något slag. Effekten som blått ljus har på ögats funktionssätt är ett relativt nytt forskningsområde. Att det kan ha en negativ påverkan är redan klarlagt. Men i vilken omfattning behöver utredas vidare.

Med den eskalerande ohälsan är det alltså viktigt att besöka sin optiker. För att hjälpa människor med att enkelt och regelbundet få tillgång till korrekta synhjälpmedel och kontrollera sin ögonhälsa erbjuder Synsam ett glasögon – och linsabonnemang.

Vad vi vet, var Synsam Group först i världen med att erbjuda abonnemang på ögonhälsa och ögonmode. Genom att hyra istället för att äga ges kunderna möjlighet att regelbundet undersöka sin syn och vid behov byta sina glas, kontaktlinser. Förbrukade glasögon går till återanvändning eller återvinning.

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar