Våra synundersökningar


För dina ögons skull bör du regelbundet kolla din syn. På Synsam kan du lita på att optikern gör en noggrann synundersökning när du behöver glasögon eller linser.

Boka tid för en synundersökning här >>>

 

Hos oss på Synsam genomförs alla synundersökningar som minimum enligt den standard som optikbranschens kvalitetsnorm anger. En undersökning startar alltid med att vi analyserar vilka behov du som kund har och vad vi som optiker kan hjälpa dig med. Vi ställer sedan ett antal frågor kring dina tidigare erfarenheter av glasögon och/eller linser samt om din allmänna hälsa och ögonhälsa.

Därefter utförs en omfattande synundersökning som anpassas efter just dina unika behov. Undersökningen mynnar ut i olika alternativ för att korrigera ditt synfel. Vi diskuterar de olika lösningarna och enas om de alternativ du anser vara bäst.

Skulle något dyka upp under undersökningen som t.ex. en ögonläkare behöver titta på remitteras du till den med bäst kompetens för ärendet. Vi samarbetar alltid med de bästa läkarna.

Vi har tre olika huvudgrupper av synundersökningar:

Synundersökning

Detta är huvudsakligen en undersökning för dig som behöver glasögon eller helt enkelt vill kontrollera din syn. Vi informerar om kontaktlinser och du har möjlighet att testa ett par linser om du så vill.
449 kr

Kontaktlinsundersökning

Detta är undersökningen för dig som har kontaktlinser och vill kontrollera din syn och dina ögon. Vi gör en noggrann undersökning av dina ögon och dina kontaktlinser.

När du gör en kontaktlinsundersökning ingår också en synundersökning för glasögon. Har du linser är det viktigt att du på synundersökningsdagen bär glasögon så att vi kan undersöka dina ögon och syn på bästa sätt.
549 kr

Nybörjarpaket kontaklinser

Denna undersökning är för dig som inte haft kontaktlinser tidigare. Vi gör en utförlig synundersökning, tillpassning av lämpliga kontaktlinser utifrån just dina behov och tillsammans övar vi på hur du ska hantera linserna. Det ingår även fria återbesök efter behov.

I paketet ingår samtliga undersökningar (även synundersökning för glasögon) och linser för en månad*.
899 kr

Körkortstest

Synintyg för körkortstest utfärdas av legitimerad optiker eller certifierad säljare. Genomförs som regel på drop-in.
150 kr
 För utprovning och tillpassning av speciallinser, som exempel stabila linser eller nattlinser, finns en separat prislista. Kontakta din butik för mer information.

 

*Gäller endags-, månads- eller 14-dagarslinser.