Färre och bättre transporter till gagn för miljön

För våra transporter är det viktigt att både minska antalet samt att effektivisera flödet och ha hög utfyllnadsgrad. De transporter vi måste göra ska helt enkelt packas fulla, vi ska inte köra runt luft. 

En åtgärd som vidtagits för att minska Synsams transporter i leverantörsledet är att logistik och distribution konsoliderats till ett koncerngemensamt centrallager för glasögon och ett för linser. Genom att samordna utskicken från två distributionsenheter har transporterna till butikerna minskat med cirka 60 000 leveranser och därmed bidragit till att reducera koncernens totala klimatpåverkan.

I våra e-transporter har vi gått över till gröna avtal. Vi har även arbetat med att öka utfyllnadsgraden i transporterna genom att utveckla vikbara, platta fodral till glasögonen.
 

 

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 1. VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖN

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar