Exempel på våra hållbarhetsinitiativ

Här är några av de hållbarhetsinitiativ som Synsam jobbar med.

Låda för återvinning

Låda för återvinning – ditt bidrag är viktig

I Synsams butiker har vi placerat ut återbruk- och återvinningslådor. Tack vare dig och andra kunder som återlämnar sina glasögon kan glasögonen få ett förlängt liv. Vi tar hand om glasögonen och skapar möjlighet för återbruk i våra second hand kollektioner.

Vi minskar vår plastanvändning

Synsam vill komma bort från plast så mycket som möjligt. Genom att ersätta majoriteten av den traditionella uppblåsbara emballageplasten i våra förpackningar i online-affären med pappersemballage har vi minskat vår plastanvändning. I våra butiker finns bara pappåsar av återvunnet material och i våra presentkort använder vi endast nedbrytningsbart biomaterial. Vi ställer krav på våra leverantörer genom vår leverantörsuppförandekod för att följa miljölagstiftning och att minimera miljöpåverkan från miljöfarliga ämnen.

Återanvändning för att spara på jordens resurser

När du byter glasögon kan du hjälpa någon annan att se bra genom att lämna in bågarna hos oss. Delar av återlämnade glasögon i oklanderligt skick sorteras ut till återanvändning, där den största volymen går till Synsam Recycling Outlet.

Vi samarbetar också med organisationer som hjälper människor i utvecklingsländer med synundersökningar och rätt styrka på glasögonen.

BSCI

Produktion på schyssta villkor - medlemskap i BSCI

För att kunna bidra positivt till de samhällen och människor som tillverkar våra produkter måste vi på Synsam ha verktyg som styr mot ständiga förbättringar. Därför är vi medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett system för att säkra ansvarstagande i leverantörskedjan.  Det bygger på 11 principer som bland annat förbjuder barnarbete, tvångsarbete och korruption samt ställer krav på säkerhet och skäliga arbetstider. Med BSCI kontrolleras våra produktionsenheter regelbundet och en bedömning görs av hur väl de följer principerna. Kontrollbesöket och bedömningen kallas för en BSCI-revision. Synsam har vid dessa revisioner inte fått några avvikelser.

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 

 1. Vi tar ansvar för miljön

  Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
  möjlighet att bidra till att möta de globala
  klimatmål som FN satt upp. 

  LÄS MER

 1. Vi tar ansvar för samhället

  Synsam vill vara med och skapa ett bättre
  liv för människor och samhället i stort. Därför
  jobbar vi också med social hållbarhet.

  socialt ansvar