1. Brytningsfel är ett vanligt synfel som innebär att hornhinnan är ”skev” och bryter ljuset i ögat på olika sätt.

Astigmatism - BRYTNINGSFEL


Astigmatism eller brytningsfel som det ofta kallas är ett vanligt synfel som innebär att hornhinnan är ”skev” och bryter ljuset i ögat på olika sätt. Det leder till att man ser suddigt och det är ganska vanligt att människor med brytningsfel också redan är närsynta eller översynta.

Att vara astigmatiker, alltså att ha ett brytningsfel, är lätt att fixa med glasögon eller linser för astigmatism, så kallade toriska linser. Hos en person med astigmatism strävar ögat efter en tydlig syn genom att kontinuerligt ändra linsens välvning, vilket till exempel kan leda till trötta ögon och huvudvärk.

Vad beror astigmatism på?

Astigmatism kan förekomma ensamt eller i samband med över- eller närsynthet. Hornhinnan i ett öga med astigmatism är inte rund, utan något skev och mer formad som en rugbyboll. Det innebär att ögat bryter ljuset lodrätt och vågrätt på olika punkter på näthinnan. Till exempel ögats lodräta riktning bildar en skarp bild på näthinnan medan den vågräta är närsynt. Då ser personen det granskade objektets lodräta linjer skarpt men de vågräta linjerna oskarpt.

Astigmatism är ärftligt och kan förvärras i takt med att man åldras. Varför man får skev hornhinna är inte klarlagt. Noggrann korrigering av astigmatism är viktig i synnerhet för personer som gör precist närarbete där ögat behöver se bra på nära håll under långa perioder, liksom för dem som arbetar vid datorer. 

 

Brytningsfel - symptom

Vårt synsystem strävar efter att producera en skarp och tydlig bild. Hos en person med brytningsfel ger hjärnan order till musklerna som omringar ögats lins, att agera och skärpa bilden. Bilden i ögat på en person med astigmatism skärps emellertid inte med hjälp av ackommodationsmekanismen - ögats försök att "ställa om" linsen - men strävan efter skärpa belastar synsystemet och kan t.ex. leda till huvudvärk och trötta ögon. 

 • Man kan uppleva dubbelkonturer i synen. 
 • Svårt för ögat att ställa om när man går från mörker till ljus, eller tvärtom. 
 • Jobbar du med saker nära, tex framför bildskärm, kan du uppleva att synen försämras, men egentligen är det kanske ett brytningsfel som inte är hjälpt.
 • Huvudvärk och trötta ögon.  

 

Hur kan astigmatism korrigeras?

Astigmatism korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Korrigeringen sker med s.k. cylinderglas i glasögonen eller cylinderlinser eller toriska linser för just astigmatism. I glasögonreceptet anges linsens styrka och gradriktning, vilken anger astigmatismens riktning från 0 grader till 180 grader. Även barn kan få hjälp av glasögon eller astigmatiska linser. 

 

OPTIKERN KAN FASTSTÄLLA BRYTNINGSFEL 

Optikern kan med hjälp av en synundersökning kontrollera om du har ett brytningsfel och även ge råd kring hur man ska avhjälpa synfelet. Här kan du boka synundersökning

 1. SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

  Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka åkommor. Boka synundersökning eller ögonhälsoundersökning för att få hjälp till rätt behandling.

  Boka ögonhälsoundersökning

   

Vi tar hand om dina ögon

Med Synsam Lifestyle ingår årliga synundersökningar och alltid fria återbesök om du exempelvis upplever problem eller har andra frågor.

Läs mer