Glasögon utan kostnad till barn och ungdomar


När det gäller glasögon till barn följer vi på Synsam de regler som regering och landsting satt upp.  Det gör att vi nyttjar de bidrag som barnet får via landsting och erbjuder på så sätt glasögon utan kostnad till barn och ungdomar upp till och med det år barnet fyller 19 år. För att bidrag ska utbetalas krävs en styrkeförändring och ett recept från ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Hanteringen av bidraget sker via landstinget och de betalar ut bidraget på det sätt de finner lämpligast. Utbetalningen kan därför skilja sig mellan de olika landstingen.
I vissa län betalas bidraget ut direkt till kund efter att man köpt sina glasögon och skickat in kvittot, och i vissa län kan bidraget lösas direkt i butik.  Våra butiker hjälper dig med vad som gäller i just ditt län.

Bidraget är satt till minst 800 kr, skillnader kan förekomma mellan landsting.
Bidraget kan nyttjas för både glasögon och kontaktlinser.
Bidraget ges till alla barn till och med det år man fyller 19 år.

Bidrag utgår inte om man tappat bort eller haft sönder sina glasögon.

Självklart har man möjlighet att uppgradera och lägga till en summa för att få tunnare och flackare glas eller en annan båge än de som ingår i erbjudandet.

Vid behov undersöker vi givetvis barnets syn även om det redan finns ett giltigt recept då ni besöker oss.

Välkommen till någon av våra butiker så berättar vi mer.

  1. Boka tid för synundersökning


    På Synsam gör vi barnanpassade synundersökningar på barn över åtta år. Nedan kan du boka synundersökning för ditt barn om du misstänker att ditt barn ser dåligt, eller kontakta din närmaste butik här

    Boka synundersökning