FEM tecken på att du har en hörselnedsättning 

 

En femtedel av Sveriges vuxna befolkning - 1,5 miljoner människor - lider av någon typ av hörselnedsättning.

– Få vet om att de är drabbade eftersom nedsatt hörsel oftast kommer smygande. Det är inte lika vanligt att gå på hörselkontroller som att gå till tandläkaren regelbundet, säger Maria Chatziapostolou, legitimerad audionom och hörselexpert hos Synsam.

Till en början hjälper hjärnan att kompensera för ljuden som missas, men efter en tid nås en punkt då hjärnans arbete inte räcker till. Då behöver mycket energi läggas på att koncentrera sig på att försöka höra, vilket gör en tröttare och ens livskvalitet försämras. Studier visar även att en obehandlad hörselnedsättning kan påverka minnet och koncentrationsförmågan negativt.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på tecknen och kontrollera sin hörsel regelbundet för att få hjälp i tid. 

 

BOKA HÖrseltest
 

 

Maria Hörselexpert

Maria Chatziapostolou, legitimerad audionom och hörselexpert, berättar vilka tecken du bör vara uppmärksam på.

1. Vad sa du?
Du upplever att andra pratar tyst. Det låter som att alla mumlar och du måste be dem upprepa sig. Du svarar ofta "vad sa du?" på frågor som ställs till dig.

2. Buller stör dig
Du har svårt att höra och föra samtal i bullriga miljöer som till exempel restauranger eller i andra miljöer som har mycket bakgrundsljud.

3. Du hänger inte med
Du har svårt att följa med i konversationer där många pratar samtidigt.

4. Du missuppfattar
Du missuppfattar ofta saker som andra säger. Det kan bero på att du inte hörde all information som du fick.

5. Andra säger att du hör dåligt
Det är vanligt att närstående först upptäcker att någon i deras omgivning har nedsatt hörsel. Kanske märker de att du har väldigt hög volym på tv:n eller att du säger ”vad sa du” hela tiden.

Om flera av påståendena ovan stämmer in på dig eller en anhörig rekommenderar vi en hörselundersökning hos någon av våra legitimerade audionomer.

 

BOKA HÖrseltest

 

En av tre ÖVER 65 år har nedsatt hörsel

Vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är stigande ålder. Vid runt 50 års ålder brukar de första tecknen på försämrad hörsel visa sig och en av tre personer över 65 år har nedsatt hörsel. Maria Chatziapostolou har arbetat många år som audionom och träffar ofta kunder som gått runt länge utan att ta hjälp och hört dåligt helt i onödan. 

– Att leva med en obehandlad hörselnedsättning påverkar både psyket och livskvaliteten. Att försöka höra vad som sägs runt omkring kan vara oerhört tröttsamt, vilket kan leda till att man tar avstånd och drar sig tillbaka från sociala sammanhang. Studier visar att man till och med kan drabbas av en depression om man går runt utan att behandla sin hörselnedsättning, säger hon.
 

Sök hjälp i tid

Det är vanligt att den som lider av en hörselnedsättning förnekar att det är den egna hörseln som är problemet.

– Ofta tycker man att det är omgivningen som pratar otydligt. Mitt råd är att ta närståendes synpunkter på allvar och göra en undersökning om någon misstänker att du hör dåligt. Det kan vara ansträngande även för anhöriga att leva med en person som inte vill ta tag i problemet, säger Maria Chatziapostolou.

Hon rekommenderar alla som börjar bli äldre att vara extra uppmärksamma på tecken.

– Att söka hjälp tidigt är viktigt av flera anledningar. Flera undersökningar visar till exempel att om man tidigt kan få hjälp med sin hörselnedsättning minskar risken för demenssjukdomar senare i livet, säger hon.

 

SÅ KAN SYNSAM HJÄLPA DIG

Synsam rekommenderar regelbundna undersökningar för att tidigt upptäcka hörselnedsättning. 
 

boka hörseltest