Sverigepremiär för kontaktlinser som bromsar närsynthet hos barn och unga


2018-03-28 08:30 - Pressmeddelanden

Närmare 40 procent av alla unga är närsynta, visar en studie av svenska värnpliktiga från 2008. Förutom de besvär som synfelet i sig kan medföra ökar även risken för komplicerade ögonsjukdomar senare i livet som exempelvis grön starr och näthinneavlossning. I dagarna lanseras kontaktlinsen "MiSight 1 day" som bromsar utvecklingen av närsynthet. Linserna är speciellt framtagna för barn och unga och kan användas redan vid 8 års ålder.

Aktuella siffror visar att andelen närsynta barn och unga i Sverige ökat med hela 400 procent sedan 40-talet. Liknande trender kan ses världen över. Enligt det ansedda australienska forskningsinstitutet Brien Holden Vision Institute beräknas hälften av världens befolkning vara närsynta år 2050. Det kommer också vara den vanligaste orsaken till permanent synnedsättning i framtiden.

- Vi vet att det finns en ärftlig faktor bakom närsynthet. Men studier visar också att sättet vi använder våra ögon på spelar en avgörande roll. För mycket närarbete och brist på utomhusvistelse hos våra barn har en skadlig inverkan på ögats funktionalitet. Tyvärr finns det inget som pekar på att dessa vanor är på väg att ändras i framtiden, säger Håkan Broman, optiskt ansvarig på Synsam Group i kommentar.

Den nya kontaktlinsen MiSight 1 day – som utvecklats av linstillverkaren CooperVision – har genomgått en tre år lång forskningsstudie med 144 barn i åldrarna 8 till 15 år. Den visar att hos de barn som använde MiSight 1 day bromsades utvecklingen av närsynthet i genomsnitt med 59 % jämfört med kontrollgruppen. Och hos endast ett av tre barn som använde MiSight-linsen ändrades synfelet med -0,75D eller mer under studietiden. Hos barnen som istället använde vanlig korrigering försämrades synen med mer än -0,75 hos tre av fyra barn.

- Vi är naturligtvis otroligt glada över att nu kunna erbjuda alla barn över åtta år kontaktlinser som bevisligen bromsar upp närsyntheten. Det är ett stort och viktigt steg inom ögonhälsa. Vi måste samtidigt ha respekt för att kontaktlinser för barn väcker en del frågor. Men i den studie som gjorts uppgav 9 av 10 barn att de hellre använde sina MiSight-linser än glasögon och lika många av föräldrarna ansåg att deras barn var mycket nöjda med helhetsupplevelsen, avslutar Håkan Broman.

MiSight 1 day kommer att säljas i utvalda Synsambutiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland med start i Sverige i april 2018.