Populära sökningar

Nu öppnar Synsams nya produktions- och innovationscenter

Nu slår Synsam upp portarna till sitt nya produktions- och innovationscenter på Frösön i Östersund. Det blir den första storskaliga tillverkningsindustrin för glasögonbågar i Norden.

Under två år har Synsam gått från en vision: att flytta hem produktionen från Asien - till en nybyggt produktions- och innovationscenter, ett lokalt team och en första kollektion glasögonbågar producerade på plats i Frösön, utanför Östersund. Byggnaden, som är cirka 8000 kvadratmeter stor, var tidigare en flyghangar. 

– Med mod och stor beslutsamhet visar Synsam att vi kan gå från ord till handling; att flytta hem produktionen och erbjuda kunden närproducerade glasögon. Jag är oerhört stolt över att vi har produktionsstartat och att vi redan i september kommer att ha vår första kollektion Jämtö ute i butikerna, Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group.

Närhetsprincipen

Synsam ska stegvis plocka hem produktionen av alla sina varumärken till det svenska 
produktionscentret. 

– Vi jobbar med närhetsprincipen i alla led. Vi kortar och reducerar transporter. Det är en väldigt stor aspekt till att vi minskar vårt klimatavtryck. Vi ska också ha så lokala material som möjligt i våra produkter. Nu håller vi oss inom Europa men på sikt ska vi etablera lokala råvarumaterial från Skandinavien, säger Ida Geiler, vd för produktionscentret.

Produktions- och innovationscenter i Östersund

En ny kollektion glasögon 

Den första kollektionen producerad i anläggningen släpps i september. Kollektionen heter Jämtö. Bågen består av 69 procent biobaserat material från trämassa och vegetabiliska oljor. De sex unika unisex-bågarnas design är inspirerad av den jämtländska naturen. 

I anläggningen finns också en innovationsdel. 

- Vi vill hjälpa till att leda kunderna rätt genom innovation och utveckling som vi själva tror på. Därför utvecklar vi nu nya produkter och produktionstekniker och kortar ner sträckan som produkten färdas från produktion till kund. Vi ska också medverka i spännande forskningsinitiativ kring innovation, säger Ida Geiler.

En viktig aspekt är också att ta tillvara på spill från produktionen.

– När man fräser ut glasögonfronten uppstår spill som spån och bitar. Nu suger vi upp allt spån och isolerar det. Vi håller samtidigt på att utreda hur vi ska ta hand om allt råvarumaterial och hur det ska användas, säger hon.

Satsar på cirkulära flöden

Att bygga om den befintliga flyghangaren i Östersund istället för att bygga nytt var ett medvetet val.

– Det blir en stor reduktion av klimatavtrycket att vi återanvände en befintlig byggnad istället för att bygga helt nytt, säger Ida Geiler.

En annan fördel med flytten är att Synsam tar kontroll av produktionens alla led.
Det handlar om allt från distribution och avfallshantering till hållbarhet ur ett medarbetarperspektiv, som medarbetarnas ergonomi och säkerhet. 

– Vi tar kontroll över arbetsvillkoren och kan se till att vi får en attraktiv arbetsplats som är sund och bra, säger hon.

Stort engagemang för flytten

Flytten till Frösön har väckt stort engagemang i media, bland politiker, forskare och näringsliv. Ida Geiler tror att det handlar om att företag i många år valt att lämna Sverige vilket haft negativa konsekvenser för många städer. Att Synsam nu vänder hem tas emot med öppna armar.

– Alla vill vara med! Projektet berör så många. Det engagerar och väcker frågor, beundran och respekt. Det är roligt vilket gensvar vi har fått, säger hon.

Ett första team är nu anställda och utbildade i produktionscentret. I takt med att volymerna blir större anställs fler medarbetare. Totalt räknar Synsam med att anställa ett par hundra personer.

– När vi är klara blir vi en av de största privata arbetsgivarna i Östersund, säger Ida Geiler.

Produktions- och innovationscenter i Östersund

Östersund
Här ligger Synsam Groups nya fabriks- och innovationscenter i jämtländska Östersund.

 

Synsam

Upptäck våra mer medvetna glasögonbågar

Sugen på att testa ett par glasögonbågar gjorda av återvunnen plast eller gamla glasögon? Upptäck vårt sortiment redan idag.

SE VÅRT UTBUD

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

 

Synsam

Vi tar ansvar för miljön

Vi på Synsam ser att vi har både ansvar och
möjlighet att bidra till att möta de globala
klimatmål som FN satt upp. 

LÄS MER

Synsam

Vi tar ansvar för samhället

Synsam vill vara med och skapa ett bättre
liv för människor och samhället i stort. Därför
jobbar vi också med social hållbarhet.

socialt ansvar